CERTA OPINIE

Regelmatig schrijven we op verschillende media,
over zaken die volgens ons (betere) duiding nodig hebben.
Hier vind je al onze opiniestukken bij elkaar.

 

De burgemeestersluiting; een paardenmiddel dat niet zomaar kan worden ingezet

12 mei 2023|SLUITINGEN|

Inleiding De burgemeester mag een pand sluiten bij de handhaving van de openbare orde. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor alle betrokkenen, zoals de eigenaar, huurder en exploitant. In dit artikel lees je over de laatste ontwikkelingen bij drugsvondst en illegale prostitutie en wat de gevolgen zijn voor de praktijk. Sluiting bij drugsvonst Hoe zat het ook alweer? De burgemeester is bevoegd om een pand te sluiten als een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen. Hiervoor is
...lees meer >

Voorschriften aan omgevingsvergunning mogen geen verkapte weigering zijn

27 maart 2023|OMGEVINGSVERGUNNING|

Inleiding Doorgaans heb je een omgevingsvergunning nodig om een inrichting in werking te hebben. Maar een omgevingsvergunning kan voorschriften bevatten. Hiermee regelt het overheidslichaam onder welke voorwaarden de vergunninghouder de activiteit mag uitvoeren. In deze zaak waren maatwerkschriften vastgesteld ter voorkoming van stofhinder. De hoogste bestuursrechter (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) heeft geoordeeld dat de voorschriften voor een inrichting niet te verstrekkend mogen zijn. Lees in dit artikel wanneer een voorschrift
...lees meer >

Extra vereisten voor de turboliquidatie in de maak

16 februari 2023|INSOLVENTIE, ONDERNEMINGSRECHT|

De Turboliquidatie voorziet op dit moment nog in een gemakkelijke manier om een vennootschap zonder baten en zonder of met schulden via enkele administratieve stappen te ontbinden. Het is daarmee een instrument om inactieve vennootschappen zonder al te veel administratieve lasten op te ruimen. Maar omdat misbruik van turboliquidatie door onwelwillende bestuurders - en daarmee het bekaaid achterlaten van de schuldeisers - op de loer ligt, worden er extra wettelijke vereisten voor de
...lees meer >

Geen maatwerk bij een bestuurlijke boete woningverhuur? Aanvechten kan leiden tot matiging!

16 februari 2023|BESTUURSRECHT, BOETES|

Inleiding De regelgeving over illegale woningverhuur in Amsterdam is streng en bij overtreding zijn de bestuurlijke boetes hoog. De hoogte is wettelijk vastgelegd. Dit betekent niet dat daarmee iedere boete passend is. Volgens een recente uitspraak van de hoogste bestuursrechter kunnen bijzondere omstandigheden leiden tot matiging. Oftewel, het overheidslichaam moet steeds “maatwerk” toepassen. Om welke omstandigheden gaat het? Hieronder lees je meer. Wat speelde er in deze zaak? De verhuurder is eigenaar van
...lees meer >

Wanneer is een aandeelhouder aansprakelijk voor verplichtingen van de vennootschap?

24 januari 2023|ONDERNEMINGSRECHT|

Het antwoord op deze vraag is dat u dat als aandeelhouder in beginsel niet bent. Op deze hoofdregel uit artikel 2:64 Burgerlijk Wetboek (BW) voor de naamloze vennootschap (NV) en artikel 2:175 BW voor de besloten vennootschap (BV) zijn echter diverse uitzonderingen die ik hierna bespreek. In de statuten van de vennootschap kan zijn bepaald dat een aandeelhouder aansprakelijk is voor verplichtingen van de vennootschap jegens de vennootschap, medeaandeelhouders en of/of derden. Op
...lees meer >

ARBEIDSRECHTELIJKE ONTWIKKELINGEN IN 2023

11 januari 2023|ARBEIDSRECHT|

Aan het begin van een kalenderjaar moeten werkgevers zich voorbereiden op wijzigingen in de wet- en regelgeving voor hun personeelsbeleid in 2023.Flexwerk moet aan banden en een vast contract wordt de norm. De pensioenen worden hervormd ook daar zal de werkgever mee aan de slag moeten. Het concurrentiebeding gaat op de schop, net als de regels voor detachering. De WKR wordt uitgebreid en de onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog. Werkgevers moeten rekening houden met o.m.
...lees meer >

Energiebesparende maatregelen op verzoek van de huurder: ben je als verhuurder verplicht daarin te voorzien?

22 december 2022|ENERGIE, HUURRECHT, VASTGOED|

Inleiding De gasprijzen zijn de afgelopen periode aanzienlijk gestegen. Voor veel huishoudens brengt dat financiële problemen met zich mee. Niet alleen koud winterweer, maar ook slecht geïsoleerde woningen zorgen er in veel gevallen voor dat de gasrekeningen nóg hoger zijn. Een huurder zal er daarom belang bij hebben dat de woning goed geïsoleerd is, maar kun je daar als verhuurder ook toe gedwongen worden? Regeling energiebesparende maatregelen Hoewel het vaak een verplichting van
...lees meer >

Op welke manieren kunt u uw bedrijf beëindigen?

29 november 2022|INSOLVENTIE, ONDERNEMINGSRECHT, WHOA|

Niet leuk om over na te denken, maar helaas soms noodzakelijk: u bent bestuurder van een onderneming en – om welke reden dan ook – blijkt het onmogelijk om de onderneming voort te zetten. Op welke manier kunt u dan uw bedrijf beëindigen? Welke route voor uw onderneming aangewezen is, is afhankelijk van een aantal factoren. In het stroomdiagram hieronder is gesimplificeerd opgenomen welke mogelijkheden bij welke situatie passen. Deze vormen van bedrijfsbeëindiging
...lees meer >

  • Rogier Visser

Meer mogelijkheden voor projectontwikkelaars en verhuurders om verhuurd vastgoed te transformeren naar de nieuwe bestemming

7 oktober 2022|BESTUURSRECHT, HUURRECHT|

Inleiding De ruimte voor opvolgend verhuurders om de nieuwe bestemming te verwezenlijken is vergroot. Op basis van de wet mag een opvolgend verhuurder de huurovereenkomst ontbinden, als hij het verhuurde in overeenstemming wil brengen met de bestemming. In een baanbrekende uitspraak heeft de kantonrechter in Haarlem de huurovereenkomsten (voorwaardelijk) ontbonden, zodat de projectontwikkelaar nieuwbouw kon plegen. Het betrof de transformatie van bedrijfsruimtes naar woningen. Hiervoor is een zogenoemde buitenplanse vrijstelling van het bestemmingsplan
...lees meer >

Prinsjesdag 2022 Dit zijn de belangrijkste kabinetsmaatregelen in Nederland op een rij

21 september 2022|KABINETSMAATREGELEN, PRINSJESDAG|

Het Nederlandse kabinet heeft de plannen voor het komende jaar bekendgemaakt. De miljoenennota staat in het teken van de koopkracht omdat in Nederland steeds meer huishoudens in de knel komen door de hoge gasrekening en inflatie. We zetten de belangrijkste plannen per rechtsgebied voor je op een rij. Algemeen Het gaat om een 'historisch' koopkrachtpakket, waarin de maatregelen opgeteld uitkomen op ruim 17 miljard euro. Huishoudens krijgen volgend jaar 3,9 procent meer te besteden.
...lees meer >

  • Rogier Visser

Relatie en Tucht

16 september 2022|AANSPRAKELIJKHEID, ARBEIDSRECHT|

Een relatiebeding is vaak een onderdeel van een arbeidsovereenkomst. Een relatiebeding is de afspraak tussen werkgever en werknemer die de werknemer verbiedt om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te blijven voor klanten of relaties van de (oud-)werkgever. Met het beding beoogt de werkgever te voorkomen dat hij klanten of relaties kwijtraakt. Het advocatentuchtrecht beoogt kort gezegd het behoorlijk handelen van ‘de advocaat’ te waarborgen. De kwaliteit van de beroepsgroep wordt met het
...lees meer >

  • Rogier Visser

Na een ontploffing moet een horecagelegenheid vaak de deuren sluiten op bevel van de burgemeester

25 augustus 2022|HORECA, HUUROVEREENKOMST, HUURRECHT, SLUITINGSBEVEL, VASTGOED|

Er staat vandaag, woensdag 24 augustus 2022, een interessant artikel in NRC Handelsblad over de zogenaamde burgemeesterssluiting https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/23/na-een-ontploffing-voor-de-deur-moet-een-horecatent-vaak-ook-nog-sluiten-a4139698. Wat is er aan de hand? In de nacht van 9 op 10 augustus 2022 ontplofte aan de gevel van een horecagelegenheid in Amsterdam Oost een explosief. Een week later besloot de locoburgemeester het pand voor zes maanden te sluiten „vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde”. Dubbel gestraft Beschietingen of explosies leiden vaak
...lees meer >