CERTA OPINIE

Regelmatig schrijven we op verschillende media,
over zaken die volgens ons (betere) duiding nodig hebben.
Hier vind je al onze opiniestukken bij elkaar.

 

Wanneer is een aandeelhouder aansprakelijk voor verplichtingen van de vennootschap?

24 januari 2023|ONDERNEMINGSRECHT|

Het antwoord op deze vraag is dat u dat als aandeelhouder in beginsel niet bent. Op deze hoofdregel uit artikel 2:64 Burgerlijk Wetboek (BW) voor de naamloze vennootschap (NV) en artikel 2:175 BW voor de besloten vennootschap (BV) zijn echter diverse uitzonderingen die ik hierna bespreek. In de statuten van de vennootschap kan zijn bepaald dat een aandeelhouder aansprakelijk is voor verplichtingen van de vennootschap jegens de vennootschap, medeaandeelhouders en of/of derden. Op
...lees meer >

ARBEIDSRECHTELIJKE ONTWIKKELINGEN IN 2023

11 januari 2023|ARBEIDSRECHT|

Aan het begin van een kalenderjaar moeten werkgevers zich voorbereiden op wijzigingen in de wet- en regelgeving voor hun personeelsbeleid in 2023.Flexwerk moet aan banden en een vast contract wordt de norm. De pensioenen worden hervormd ook daar zal de werkgever mee aan de slag moeten. Het concurrentiebeding gaat op de schop, net als de regels voor detachering. De WKR wordt uitgebreid en de onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog. Werkgevers moeten rekening houden met o.m.
...lees meer >

Energiebesparende maatregelen op verzoek van de huurder: ben je als verhuurder verplicht daarin te voorzien?

22 december 2022|ENERGIE, HUURRECHT, VASTGOED|

Inleiding De gasprijzen zijn de afgelopen periode aanzienlijk gestegen. Voor veel huishoudens brengt dat financiële problemen met zich mee. Niet alleen koud winterweer, maar ook slecht geïsoleerde woningen zorgen er in veel gevallen voor dat de gasrekeningen nóg hoger zijn. Een huurder zal er daarom belang bij hebben dat de woning goed geïsoleerd is, maar kun je daar als verhuurder ook toe gedwongen worden? Regeling energiebesparende maatregelen Hoewel het vaak een verplichting van
...lees meer >

Op welke manieren kunt u uw bedrijf beëindigen?

29 november 2022|INSOLVENTIE, ONDERNEMINGSRECHT, WHOA|

Niet leuk om over na te denken, maar helaas soms noodzakelijk: u bent bestuurder van een onderneming en – om welke reden dan ook – blijkt het onmogelijk om de onderneming voort te zetten. Op welke manier kunt u dan uw bedrijf beëindigen? Welke route voor uw onderneming aangewezen is, is afhankelijk van een aantal factoren. In het stroomdiagram hieronder is gesimplificeerd opgenomen welke mogelijkheden bij welke situatie passen. Deze vormen van bedrijfsbeëindiging
...lees meer >

  • Rogier Visser

Meer mogelijkheden voor projectontwikkelaars en verhuurders om verhuurd vastgoed te transformeren naar de nieuwe bestemming

7 oktober 2022|BESTUURSRECHT, HUURRECHT|

Inleiding De ruimte voor opvolgend verhuurders om de nieuwe bestemming te verwezenlijken is vergroot. Op basis van de wet mag een opvolgend verhuurder de huurovereenkomst ontbinden, als hij het verhuurde in overeenstemming wil brengen met de bestemming. In een baanbrekende uitspraak heeft de kantonrechter in Haarlem de huurovereenkomsten (voorwaardelijk) ontbonden, zodat de projectontwikkelaar nieuwbouw kon plegen. Het betrof de transformatie van bedrijfsruimtes naar woningen. Hiervoor is een zogenoemde buitenplanse vrijstelling van het bestemmingsplan
...lees meer >

Prinsjesdag 2022 Dit zijn de belangrijkste kabinetsmaatregelen in Nederland op een rij

21 september 2022|KABINETSMAATREGELEN, PRINSJESDAG|

Het Nederlandse kabinet heeft de plannen voor het komende jaar bekendgemaakt. De miljoenennota staat in het teken van de koopkracht omdat in Nederland steeds meer huishoudens in de knel komen door de hoge gasrekening en inflatie. We zetten de belangrijkste plannen per rechtsgebied voor je op een rij. Algemeen Het gaat om een 'historisch' koopkrachtpakket, waarin de maatregelen opgeteld uitkomen op ruim 17 miljard euro. Huishoudens krijgen volgend jaar 3,9 procent meer te besteden.
...lees meer >

  • Rogier Visser

Relatie en Tucht

16 september 2022|AANSPRAKELIJKHEID, ARBEIDSRECHT|

Een relatiebeding is vaak een onderdeel van een arbeidsovereenkomst. Een relatiebeding is de afspraak tussen werkgever en werknemer die de werknemer verbiedt om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te blijven voor klanten of relaties van de (oud-)werkgever. Met het beding beoogt de werkgever te voorkomen dat hij klanten of relaties kwijtraakt. Het advocatentuchtrecht beoogt kort gezegd het behoorlijk handelen van ‘de advocaat’ te waarborgen. De kwaliteit van de beroepsgroep wordt met het
...lees meer >

  • Rogier Visser

Na een ontploffing moet een horecagelegenheid vaak de deuren sluiten op bevel van de burgemeester

25 augustus 2022|HORECA, HUUROVEREENKOMST, HUURRECHT, SLUITINGSBEVEL, VASTGOED|

Er staat vandaag, woensdag 24 augustus 2022, een interessant artikel in NRC Handelsblad over de zogenaamde burgemeesterssluiting https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/23/na-een-ontploffing-voor-de-deur-moet-een-horecatent-vaak-ook-nog-sluiten-a4139698. Wat is er aan de hand? In de nacht van 9 op 10 augustus 2022 ontplofte aan de gevel van een horecagelegenheid in Amsterdam Oost een explosief. Een week later besloot de locoburgemeester het pand voor zes maanden te sluiten „vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde”. Dubbel gestraft Beschietingen of explosies leiden vaak
...lees meer >

Voorkom dat de burgemeester jouw bedrijfspand jarenlang sluit en je vastzit aan de huurder bij drugs(productie). Welke stappen kan je als beheerder of eigenaar tegen de gemeente en huurder ondernemen?

8 augustus 2022|BEDRIJFSPANDEN, BESTUURSRECHT, HUURRECHT, VASTGOED|

Inleiding Bij de vondst van drugs en/of andere verboden middelen dan wel goederen waarmee de drugs wordt vervaardigd mogen burgemeesters een bedrijfspand sluiten. Als vastgoedeigenaar word je geconfronteerd met een gesloten pand dat niemand mag betreden. De ruimte kan niet worden verhuurd of verkocht. Als eigenaar lijd je hierdoor schade. De in het oog springende trend bij bedrijfspanden is om het voor onbepaalde tijd te sluiten. Dit zorgt voor onzekerheid: wanneer mag het
...lees meer >

  • Rogier Visser

Huurbescherming voor huurders van ligplaatsen van woonboten

28 juli 2022|HUURBESCHERMING, HUURRECHT, LIGPLAATSEN, WOONBOTEN|

Nederland is een waterland. Er wordt van oudsher al op het water gewoond. Met de huidige woningnood wordt wonen op het water meer en meer een populaire oplossing. Misschien speelt de klimaatverandering ook wel een rol. De ligplaats van een woonboot kon tot voor kort in juridisch opzicht zorgen met zich brengen. De reden daarvoor is dat een ligplaats in de meeste gevallen niet als onroerend goed wordt gezien, waardoor niet aan de
...lees meer >

These employment law actions are required before 1 August 2022 in the Netherlands!

25 juli 2022|ARBEIDSRECHT, EMPLOYMENTLAW|

As of 1 August 2022, the Act Implementing the EU Directive on Transparent and Predictable Employment Conditions (in Dutch: Wet Implementatie EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden) will enter into force in The Netherlands. The name says it all: the directive aims to make the content of work more transparent and predictable in advance. According to the Explanatory Memorandum, the EU Directive does not provide for transitional law. The Act will therefore have immediate
...lees meer >

NIEUWS: Krijgen woningcorporaties in de toekomst de mogelijkheid om hun woningbezit sneller te verduurzamen?

6 juli 2022|VASTGOEDRECHT|

De woningcorporaties hebben de opgave om voor 2030 675.000 woningen toekomstklaar te isoleren en 450.000 woningen aardgasvrij te maken. Op dit moment geldt voor woningcorporaties dat zij bij het voornemen tot renovatie met verduurzaming een redelijk voorstel aan de huurders moeten doen. Volgens de wet wordt aangenomen dat sprake is van een redelijk voorstel indien 70% van de huurders met het voorstel van de woningcorporatie heeft ingestemd (behoudens tegenbewijs). De gedachte achter deze
...lees meer >