EVEN VOORSTELLEN
Rogier Visser

Rogier
Visser

ADVOCAAT
VASTGOED- EN
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

energiek • commissaris
tuchtrechter • procesadvocaat
maatschappelijk betrokken

“Ik ben voor mijn cliënten een 100% toegewijd advocaat (met een heel goed CERTA-team). Voor alles kan de goede oplossing worden gevonden.”
Achtergrond:

Naast mijn rechtenstudie heb ik ook de ‘school of life’ gevolgd. Daarmee heb ik een brede kijk op onze maatschappij gekregen. De juridische kant wordt niet alleen aan mij voorgelegd als advocaat, maar ook als commissaris, tuchtrechter en begeleider bij de Wetwinkel. Mijn hoedanigheid van advocaat wissel ik graag af met oldtimers, motorrijden, wakeboarden, skiën, duiken, over de grachten varen en zeilen.

Ik kan je verder helpen met zaken die vallen onder:

Vastgoedrecht, zoals advies over de aan- of verkoop van een winkelpand, het splitsen van een gebouw in appartementsrechten of een geschil met de Vereniging van Eigenaars, het beoordelen van erfdienstbaarheden tot geschillen over non-conformiteit van het gekochte of het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Huurrecht heeft hoofdzakelijk betrekking op geschillen tussen huurders en verhuurders bij bedrijfsruimte- of woonruimtehuurovereenkomsten. De geschillen variëren van gebreken, renovatie, indeplaatsstelling, onderhuur, hoofdverblijf, opzegging en ontbinding.

Aansprakelijkheidsrecht gaat over contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Er wordt geadviseerd en geprocedeerd over de aansprakelijkheid zelf. Is er toerekenbaar tekort geschoten of een norm geschonden. Andere aspecten zijn procedures of advies over causaal verband, de omvang van de schade en eigen schuld. De soorten aansprakelijkheidskwesties zijn heel divers van bouwschades, aardbevingskwesties tot het eenzijdig beëindigen van een overeenkomst.