CERTA2024-03-23T09:37:14+01:00

OMDAT JE
VERDER
WILT

OMDAT JE
VERDER
WILT

Dat is altijd ons uitgangspunt: jij wilt verder.
Juridische adviezen en procedures zijn een noodzaak, niet een doel op zich.
Ze staan in dienst van een groter plan. Jouw plan. Vanuit deze gedachte doen wij waar we goed in zijn.

Welkom bij CERTA advocaten.

Dat is altijd ons uitgangspunt: jij wilt verder.
Juridische adviezen en procedures
zijn een noodzaak, niet een doel op zich.
Ze staan in dienst van een groter plan. Jouw plan.
Vanuit deze gedachte doen wij waar we goed in zijn.

Welkom bij CERTA advocaten.

CERTA TEAM

Angela Soekhlal

soekhlal@certa.nl
020 219 2548


FAILLISSEMENTSMEDEWERKSTER


ambitieus • positief
stressbestendig • reislustig
foodspotter • maatschappelijk betrokken

Barbara Veldmaat

veldmaat@certa.nl
06 2718 9905


ADVOCAAT / PARTNER


ARBEIDSRECHT
pragmatisch • efficiënt
sociaal • oplossingsgericht
maatschappelijk betrokken • team player

Cedric de Breet

Cedric de Breet

debreet@certa.nl
06 4105 6796


ADVOCAAT / PARTNER


INSOLVENTIE- & ONDERNEMINGSRECHT
cricket • loyaal
teamplayer • betrokken
Curaçao • ad rem

Chantal Heruer

Chantal Heruer

heruer@certa.nl
020 219 2515


OPERATIONEEL MANAGER


to the point • reizen
pro actief • toegewijd
oplossingsgericht • eten

Danielle Wolf

wolf@certa.nl
020 219 2542SECRETARESSE


rechtvaardig • kickbokstraining
ontzorgen • muziekquizzen
flexibel • kringlopen

Dennis Simons

Dennis Simons

simons@certa.nl
06 1169 0123CONTROLLER


koekwaus • debiteuren-crediteuren
bijna goed is ook fout
Tweede Wereldoorlog

Dorette Rodermond

Dorette Rodermond

rodermond@certa.nl
020 219 2530SECRETARESSE / FAILLISSEMENTSMEDEWERKSTER


kunst • enthousiast • betrokken
koken • verantwoordelijk
Amsterdam • flexibel • films

Ernst-Paul Pandelitschka

Ernst-Paul Pandelitschka

ADVOCAAT / PARTNER


INSOLVENTIE- & ONDERNEMINGSRECHT
niet lullen maar poetsen
gedreven • echt • sportief
betrouwbaar • scherp

Fatima Imbouh

imbouh@certa.nl
06 2510 5926


INCASSO-JURIST


INCASSO
ambitieus • doorzetter
rechtvaardig • leergierig
tennis • koken

Floor Lintjens

lintjens@certa.nl
020 521 6699


ADVOCAAT


INSOLVENTIERECHT
aanpakker • nieuwsgierig
handbal • avontuurlijk
oplossingsgericht • opgewekt

Juliette Soomers

soomers@certa.nl
06 2167 7115


ADVOCAAT


enthousiast oplossingsgericht
flexibel betrokken
spaans • hockey

Krista Mol

mol@certa.nl
020 219 2532


OFFICE MANAGER


leergierig gezellig
levensgenieter eerlijk
oplossingsgericht • nieuwsgierig

Macy Weij

weij@certa.nl
06 2163 0984


ADVOCAAT


INSOLVENTIERECHT / INCASSO
positief • loyaal • resultaatgericht
secuur • kickboksen
luisterend oor

Matthijs Bos

bos@certa.nl
06 4336 8053


ADVOCAAT / PARTNER


ARBEIDSRECHT
aanpakker • oplossingsgericht
humor • sportief
glas halfvol • rechtvaardig

Naomy Bras

bras@certa.nl
020 219 25 20


SECRETARESSE


loyaal • bourgondiër
secuur • boekenwurm
pro actief • theeleut

Lisanne Drenth

drenth@certa.nl
020 521 6699


ADVOCAAT


INSOLVENTIERECHT
enthousiast • oplossingsgericht
creatief • empathisch
teamspeler • analytisch

Lisanne Hennink

Lisanne Hennink

hennink@certa.nl
06 1564 0256


ADVOCAAT


VASTGOEDRECHT
nieuwsgierig • assertief
standvastig • verantwoordelijk
ambitieus • praktisch

Louise Strating

strating@certa.nl
06 2947 0896


ADVOCAAT


VASTGOEDRECHT
zorgvuldig • oplossingsgericht
doorzetter • positief
behulpzaam • empathisch

Roza Morrison

morrison@certa.nl
06 27020983


ADVOCAAT


BESTUURSRECHT & OMGEVINGSRECHT
creatief • enthousiast
doelgericht • assertief
nieuwsgierig • optimistisch

Ragnild Meulenberg


ADVOCAAT / PARTNER


INSOLVENTIERECHT
muzikaal • rechtvaardig
direct • betrokken
enthousiast • nieuwsgierig

Robin de Jong

dejong@certa.nl
06 5177 5739


ADVOCAAT / COUNSEL


ONDERNEMINGSRECHT
daadkrachtig • vastberaden
betrokken • scherp
oplossingsgericht • behulpzaam

Rogier Visser

Rogier Visser

visser@certa.nl
06 2889 4140


ADVOCAAT / PARTNER


VASTGOED- &
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

energiek • commissaris
tuchtrechter • procesadvocaat
maatschappelijk betrokken

Seerp Gratama

Seerp Gratama

gratama@certa.nl
06 5021 5298


ADVOCAAT / PARTNER


INSOLVENTIE- & ONDERNEMINGSRECHT
hockey • allround
creatief • oplosser
muziek • filmspotter

Serena Bank

bank@certa.nl
06 2510 2751


ADVOCAAT


ARBEIDSRECHT / INCASSO
sociaal • theater
gedreven • schaatsen
rechtvaardig • vastberaden

Sharif Ali

ali@certa.nl
06 4336 8061


ADVOCAAT


ARBEIDSRECHT
toegankelijk • flexibel • sportief
empathisch • verantwoordelijk
boekenliefhebber

Werner Altenaar

Werner Altenaar

altenaar@certa.nl
06 1546 0684


ADVOCAAT / PARTNER


BESTUURSRECHT & OMGEVINGSRECHT
ondernemend • praktisch
maatschappelijk betrokken • voorvechter begrijpelijke taal
sportief • procestijger

PRAKTIJKGEBIEDEN

PRAKTIJK-
GEBIEDEN

stel een vraag over
arbeidsrecht
stel een vraag over
bestuursrecht
stel een vraag over
CONTRACTENRECHT
stel een vraag over
incasso
stel een vraag over
INSOLVENTIERECHT
stel een vraag over
ondernemingsrecht
stel een vraag over
vastgoedrecht
stel een vraag over
woningcorporaties

FAILLISSEMENTEN

FAILLISSE-
MENTEN

IK ZOEK EEN
FAILLISSEMENTSVERSLAG
Faillissement Geesinknorba c.s
IK WIL EEN
VORDERING INDIENEN

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe dien ik een vordering in?2020-06-05T17:00:26+02:00

U kunt uw vordering hier online indienen. Bij het indienen van de vordering is het vereist om de aard (bijv. lening, koop, verkoop, huur, loon, vergoeding voor diensten etc.) en het bedrag van uw vordering te vermelden en bewijsstukken van uw vordering toe te voegen. Indien u aanspraak maakt op een voorrecht, pand- of hypotheekrecht een retentierecht of een eigendomsvoorbehoud, dan dient u hiervan melding te maken en bewijsstukken bij te voegen.

U heeft alleen een voorrecht als de wet dat bepaalt. Zo bepaalt de wet dat de vordering ter zake van de kosten voor de aanvraag van de faillietverklaring een bevoorrechte vordering is. Indien u niet zeker weet of u een retentierecht heeft of een eigendomsvoorbehoud, kijk dan in de overeenkomst of opdrachtbevestiging met de failliet of kijk in uw algemene voorwaarden indien u die van toepassing heeft verklaard op de rechtsverhouding tussen u en de failliet.

Kan ik tegen mijn ontslag in beroep gaan?2019-12-02T13:51:04+01:00

U kunt niet tegen het ontslag zelf in beroep, maar wel tegen de door de rechter-commissaris gegeven toestemming daarvoor. Voor dit beroep heeft u een advocaat nodig. Meer informatie over hoe u in beroep kunt gaan, vindt u in uw ontslagbrief.

Mag de curator mij zomaar ontslaan?2019-12-02T13:50:43+01:00

Als de rechter-commissaris toestemming heeft verleend, dan mag de curator u ontslaan.

Er wordt een doorstart gemaakt. Ga ik mee/over?2019-12-02T13:48:52+01:00

Bij een faillissement gaat een werknemer niet zomaar over naar de doorstartende partij. De nieuwe werkgever kan zelf bepalen of hij mensen wil overnemen en ook wie hij dan wil overnemen.

Wat is een doorstart?2019-12-02T13:47:48+01:00

Doorstart is voortzetting van de activiteiten van het gefailleerde bedrijf of een deel van het bedrijf. De curator zal kijken of het bedrijf/onderneming geheel of gedeeltelijk kan worden doorgestart om op die manier meer geld te krijgen om schuldeisers te betalen.

Ik heb aanwijzingen dat het bestuur van een failliet bedrijf fraude pleegt.2019-12-02T13:49:21+01:00

Heeft u concrete aanwijzingen dat de bestuurder van een failliet bedrijf fraude heeft gepleegd en kunt u dit onderbouwen door middel van bewijsstukken? Neemt u dan contact op met de curator.

Wat als er sprake is van mogelijk strafbaar handelen?2019-12-02T13:49:28+01:00

Dan kan de curator een melding doen bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

Wat doet de curator als er sprake is van fraude bij een faillissement?2019-12-02T13:49:36+01:00

Wanneer de curator op grond van het rechtmatigheidsonderzoek tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan kunnen de bestuurders hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De curator kan dan proberen de eventuele schade op de betrokken persoon te verhalen. Dit kan eventueel ook gelden ten aanzien van commissarissen of personen die feitelijk leiding hebben gegeven.

Doet de curartor onderzoek naar onrechtmatigheid, fraude of wanbestuur bij een faillissement?2019-12-02T13:49:42+01:00

Ja, in ieder faillissement onderzoekt de curator wat de oorzaken zijn van het faillissement en of er sprake is geweest van onrechtmatig handelen, of er is gefraudeerd is en of de onderneming goed is bestuurd. Daarbij wordt ook onderzocht of er aan de administratieplicht is voldaan en of de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd. De curator zal verder onderzoeken of sprake is van zogenaamd “paulianeus handelen”, waardoor crediteuren mogelijk zijn benadeeld. Als het onderzoek van de curator hiertoe aanleiding geeft, onderneemt de curator (juridische) actie in overleg met de rechtbank.

Waar vind ik info over de status van een faillissement en/of uitkering aan schuldeisers?2020-03-13T09:09:36+01:00

Informatie over de status van een faillissement staat op de website van rechtspraak.nl.
Via dit overzicht kom je op de juiste pagina van het faillissement dat je zoekt.

Wat is de taak van de rechter-commissaris?2019-12-02T13:36:48+01:00

De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator en de afwikkeling van het faillissement. In de wet wordt bepaald dat de curator voor bepaalde beslissingen/handelingen toestemming, goedkeuring of een machtiging van de rechter-commissaris nodig heeft (bijvoorbeeld voor het verkopen van een onderneming of het realiseren van een doorstart).

Wat is de taak van de curator?2019-12-02T13:36:55+01:00

De curator beheert en vereffent het vermogen van de failliet. De curator liquideert de onderneming en verzamelt daarmee – indien mogelijk – geld in waarmee een gedeelte van de schuldeisers kan worden voldaan. Dit doet hij o.a. door middel van de verkoop van activa en het innen van vorderingen op derden. Daarnaast doet een curator onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurder.

of stel je vraag direct aan:
of stel je vraag direct aan:Cedric de Breet
Ga naar de bovenkant