CERTA2021-10-23T10:48:56+02:00

OMDAT JE
VERDER
WILT

OMDAT JE
VERDER
WILT

Dat is altijd ons uitgangspunt: jij wilt verder.
Juridische adviezen en procedures zijn een noodzaak, niet een doel op zich.
Ze staan in dienst van een groter plan. Jouw plan. Vanuit deze gedachte doen wij waar we goed in zijn.

Welkom bij CERTA advocaten.

Dat is altijd ons uitgangspunt: jij wilt verder.
Juridische adviezen en procedures
zijn een noodzaak, niet een doel op zich.
Ze staan in dienst van een groter plan. Jouw plan.
Vanuit deze gedachte doen wij waar we goed in zijn.

Welkom bij CERTA advocaten.

CERTA TEAM

Anouk Utens

Anouk Utens

utens@certa.nl
06 1169 0123


ADVOCAAT


ONDERNEMINGS-
& INSOLVENTIERECHT

zuiderling • vastberaden
amateur gastronoom • betrokken
tafelvoetbal • daadkrachtig

Barbara Veldmaat

veldmaat@certa.nl
06 2718 9905


ADVOCAAT / PARTNER


ARBEIDSRECHT
pragmatisch • efficiënt • sociaal • oplossingsgericht
• maatschappelijk betrokken • team player

Cedric de Breet

Cedric de Breet

debreet@certa.nl
06 4105 6796


ADVOCAAT / PARTNER


INSOLVENTIERECHT
cricket • loyaal • teamplayer
betrokken • Curaçao • ad rem

Chantal Heruer

Chantal Heruer

heruer@certa.nl
020 219 2515


OPERATIONEEL MANAGER


to the point • reizen • pro actief
toegewijd • oplossingsgericht • eten

Dennis Simons

Dennis Simons

simons@certa.nl
020 219 2533CONTROLLER


koekwaus • debiteuren-crediteuren
bijna goed is ook fout
Tweede Wereldoorlog

Dorette Rodermond

Dorette Rodermond

rodermond@certa.nl
020 219 2530SECRETARESSE / FAILLISSEMENTSMEDEWERKSTER


kunst • enthousiast • betrokken
koken • verantwoordelijk
Amsterdam • flexibel • films

Ernst-Paul Pandelitschka

Ernst-Paul Pandelitschka

ADVOCAAT / PARTNER


INSOLVENTIERECHT
niet lullen maar poetsen
gedreven • echt • sportief
betrouwbaar • scherp

Floor Lintjens

lintjens@certa.nl
06-21857867


ADVOCAAT


INSOLVENTIE
aanpakker • nieuwsgierig •
handbal • avontuurlijk •
oplossingsgericht • opgewekt

Macy Weij

weij@certa.nl
06 2163 0984


ADVOCAAT


positief • loyaal • resultaatgericht
• secuur • kickboksen
• luisterend oor

Maxime Reus

reus@certa.nl
020 219 2556


SECRETARESSE


boekenwurm • dierenliefhebber
betrokken • muziek/karaoke
nauwkeurig • loyaal

Josien Zeilstra

zeilstra@certa.nl
020 219 2548


SECRETARESSE / FAILLISSEMENTSMEDEWERKER


eerlijk • vrolijk
betrouwbaar • sociaal
crossfit • dansen

Lisanne Hennink

Lisanne Hennink

hennink@certa.nl
06 1564 0256


ADVOCAAT


VASTGOEDRECHT
nieuwsgierig • assertief
standvastig • verantwoordelijk
ambitieus • praktisch

Louise Strating

strating@certa.nl
06 2947 0896


ADVOCAAT


VASTGOEDRECHT
zorgvuldig • oplossingsgericht
doorzetter • positief
behulpzaam • empathisch

Petra de Haan

Petra de Haan

receptie@certa.nl
020 521 6699RECEPTIONISTE


behulpzaam • gastvrij
opgewekt • 
uitgebreid koken
tijd met vrienden 

Ragnild Meulenberg

meulenberg@certa.nl
06 1556 1552


ADVOCAAT


INSOLVENTIERECHT
muzikaal • rechtvaardig
direct • betrokken
enthousiast • nieuwsgierig

Robin de Jong

dejong@certa.nl
06 5177 5739


ADVOCAAT / PARTNER


ONDERNEMINGSRECHT
daadkrachtig • vastberaden
betrokken • scherp
oplossingsgericht • behulpzaam

Rogier Visser

Rogier Visser

visser@certa.nl
06 2889 4140


ADVOCAAT / PARTNER


VASTGOED- &
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

energiek • commissaris
tuchtrechter • procesadvocaat
maatschappelijk betrokken

Seerp Gratama

Seerp Gratama

gratama@certa.nl
06 5021 5298


ADVOCAAT / PARTNER


INSOLVENTIE & ONDERNEMINGSRECHT
hockey • allround • creatief
oplosser • muziek • filmspotter

Tijmen Martens

Tijmen Martens

martens@certa.nl
06 4640 2848


ADVOCAAT / PARTNER


ARBEIDSRECHT
doelgericht • eigenwijs
loyaal • humor
vasthoudend • Amsterdam

Werner Altenaar

Werner Altenaar

altenaar@certa.nl
06 1546 0684


ADVOCAAT


BESTUURSRECHT
ondernemend • praktisch • maatschappelijk betrokken • voorvechter begrijpelijke taal • sportief • procestijger

PRAKTIJKGEBIEDEN

PRAKTIJK-
GEBIEDEN

stel een vraag over
arbeidsrecht
stel een vraag over
CONTRACTRECHT
stel een vraag over
incasso
stel een vraag over
INSOLVENTIERECHT
stel een vraag over
ondernemingsrecht
stel een vraag over
vastgoedrecht
stel een vraag over
woningcorporaties

FAILLISSEMENTEN

FAILLISSE-
MENTEN

IK ZOEK EEN
FAILLISSEMENTSVERSLAG
IK WIL EEN
VORDERING INDIENEN

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe dien ik een vordering in?2020-06-05T17:00:26+02:00

U kunt uw vordering hier online indienen. Bij het indienen van de vordering is het vereist om de aard (bijv. lening, koop, verkoop, huur, loon, vergoeding voor diensten etc.) en het bedrag van uw vordering te vermelden en bewijsstukken van uw vordering toe te voegen. Indien u aanspraak maakt op een voorrecht, pand- of hypotheekrecht een retentierecht of een eigendomsvoorbehoud, dan dient u hiervan melding te maken en bewijsstukken bij te voegen.

U heeft alleen een voorrecht als de wet dat bepaalt. Zo bepaalt de wet dat de vordering ter zake van de kosten voor de aanvraag van de faillietverklaring een bevoorrechte vordering is. Indien u niet zeker weet of u een retentierecht heeft of een eigendomsvoorbehoud, kijk dan in de overeenkomst of opdrachtbevestiging met de failliet of kijk in uw algemene voorwaarden indien u die van toepassing heeft verklaard op de rechtsverhouding tussen u en de failliet.

Kan ik tegen mijn ontslag in beroep gaan?2019-12-02T13:51:04+01:00

U kunt niet tegen het ontslag zelf in beroep, maar wel tegen de door de rechter-commissaris gegeven toestemming daarvoor. Voor dit beroep heeft u een advocaat nodig. Meer informatie over hoe u in beroep kunt gaan, vindt u in uw ontslagbrief.

Mag de curator mij zomaar ontslaan?2019-12-02T13:50:43+01:00

Als de rechter-commissaris toestemming heeft verleend, dan mag de curator u ontslaan.

Er wordt een doorstart gemaakt. Ga ik mee/over?2019-12-02T13:48:52+01:00

Bij een faillissement gaat een werknemer niet zomaar over naar de doorstartende partij. De nieuwe werkgever kan zelf bepalen of hij mensen wil overnemen en ook wie hij dan wil overnemen.

Wat is een doorstart?2019-12-02T13:47:48+01:00

Doorstart is voortzetting van de activiteiten van het gefailleerde bedrijf of een deel van het bedrijf. De curator zal kijken of het bedrijf/onderneming geheel of gedeeltelijk kan worden doorgestart om op die manier meer geld te krijgen om schuldeisers te betalen.

Ik heb aanwijzingen dat het bestuur van een failliet bedrijf fraude pleegt.2019-12-02T13:49:21+01:00

Heeft u concrete aanwijzingen dat de bestuurder van een failliet bedrijf fraude heeft gepleegd en kunt u dit onderbouwen door middel van bewijsstukken? Neemt u dan contact op met de curator.

Wat als er sprake is van mogelijk strafbaar handelen?2019-12-02T13:49:28+01:00

Dan kan de curator een melding doen bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

Wat doet de curator als er sprake is van fraude bij een faillissement?2019-12-02T13:49:36+01:00

Wanneer de curator op grond van het rechtmatigheidsonderzoek tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan kunnen de bestuurders hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De curator kan dan proberen de eventuele schade op de betrokken persoon te verhalen. Dit kan eventueel ook gelden ten aanzien van commissarissen of personen die feitelijk leiding hebben gegeven.

Doet de curartor onderzoek naar onrechtmatigheid, fraude of wanbestuur bij een faillissement?2019-12-02T13:49:42+01:00

Ja, in ieder faillissement onderzoekt de curator wat de oorzaken zijn van het faillissement en of er sprake is geweest van onrechtmatig handelen, of er is gefraudeerd is en of de onderneming goed is bestuurd. Daarbij wordt ook onderzocht of er aan de administratieplicht is voldaan en of de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd. De curator zal verder onderzoeken of sprake is van zogenaamd “paulianeus handelen”, waardoor crediteuren mogelijk zijn benadeeld. Als het onderzoek van de curator hiertoe aanleiding geeft, onderneemt de curator (juridische) actie in overleg met de rechtbank.

Waar vind ik info over de status van een faillissement en/of uitkering aan schuldeisers?2020-03-13T09:09:36+01:00

Informatie over de status van een faillissement staat op de website van rechtspraak.nl.
Via dit overzicht kom je op de juiste pagina van het faillissement dat je zoekt.

Wat is de taak van de rechter-commissaris?2019-12-02T13:36:48+01:00

De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator en de afwikkeling van het faillissement. In de wet wordt bepaald dat de curator voor bepaalde beslissingen/handelingen toestemming, goedkeuring of een machtiging van de rechter-commissaris nodig heeft (bijvoorbeeld voor het verkopen van een onderneming of het realiseren van een doorstart).

Wat is de taak van de curator?2019-12-02T13:36:55+01:00

De curator beheert en vereffent het vermogen van de failliet. De curator liquideert de onderneming en verzamelt daarmee – indien mogelijk – geld in waarmee een gedeelte van de schuldeisers kan worden voldaan. Dit doet hij o.a. door middel van de verkoop van activa en het innen van vorderingen op derden. Daarnaast doet een curator onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurder.

of stel je vraag direct aan:
of stel je vraag direct aan:Cedric de Breet

CERTA OPINIE

Regelmatig schrijven we op verschillende media,
over zaken die volgens ons (betere) duiding nodig hebben.
Hier vind je al onze opiniestukken bij elkaar.

 

Burgemeester mag minder snel woning sluiten en moet vaker waarschuwen

15 oktober 2021|HUREN, VASTGOED, VERHUREN, WONEN|

Inleiding Burgemeesters krijgen het zwaarder om woningen te sluiten bij drugsvondst. De rechter zal strenger toetsen of de sluiting evenredig (dat wil zeggen “eerlijk”) is. Houdt de burgemeester niet genoeg rekening met de samenloop van de omstandigheden? Dan zet de rechter een streep door het sluitingsbevel. Hieronder lees je kort waar deze zaak over gaat, wat belangrijk is en wat dit in de praktijk voor pandeigenaren betekent. In het kort: bestuursrechter toetst strenger
...lees meer >

  • Rogier Visser

Liegen in de rechtszaal

6 oktober 2021|ALGEMEEN, CERTA|

Liegen is iets anders dan van mening verschillen. Maar er is een grens. Inleiding Liegen mag niet, maar aan de andere kant laat het zich niet goed voorstellen dat bijvoorbeeld een aannemer en opdrachtgever het steeds eens zijn over de oplevering van het werk of contractspartijen altijd dezelfde mening hebben over wat is afgesproken. Als dat zo zou zijn, kan de civiele procedure worden opgedoekt. Oneens Het is inherent aan een juridisch geschil
...lees meer >

Voor investeerders: hoe houd ik mijn investering in de gaten?

21 september 2021|INVESTEREN, ONDERNEMEN|

Inleiding Een investeerder zit vaak niet in het bestuur van de onderneming waarin hij investeert, maar hij zal wel toezicht willen houden op zijn investering. Dat toezicht kan op verschillende manieren worden vormgegeven. De aandeelhoudersvergadering Indien de investeerder aandelen houdt, kan hij in de aandeelhoudersvergadering toezicht houden op het bestuur. Daarbij zouden partijen in de statuten kunnen vastleggen of in de aandeelhoudersovereenkomst kunnen afspreken dat het bestuur voor bepaalde belangrijke besluiten de goedkeuring
...lees meer >

Mag een werkgever zijn werknemers verplichten zich te laten vaccineren tegen corona?

10 september 2021|ARBEIDSRECHT, CORONACRISIS, ONDERNEMINGSRECHT|

Kunt u als werkgever uw werknemers verplichten tot vaccinatie? Wat als één van uw werknemers weigert zich te laten vaccineren, mag u deze werknemer dan ontslaan (op staande voet)? Een actueel maar lastig onderwerp omdat dit de privacy en grondrechten van de werknemer raakt. Verplicht vaccineren Kort door de bocht: verplicht vaccineren kan niet. Er is geen vaccinatieplicht. Werkgevers moeten zorgdragen voor een veilige werkplek (Arbowet), maar worden hierbij geremd door het feit
...lees meer >

Actio pauliana bij een juridische splitsing

19 augustus 2021|HERSTRUCTURERING, ONDERNEMINGSRECHT|

Bij een herstructurering van een concern kan de mogelijkheid tot juridische splitsing of afsplitsing worden benut. Bij splitsing houdt de gesplitste vennootschap op te bestaan, bij afsplitsing blijft deze rechtspersoon voortbestaan. In beide gevallen gaat het vermogen onder algemene titel over. Dit betekent dat niet ieder vermogensbestanddeel afzonderlijk hoeft te worden geleverd, maar dat het hele vermogen in zijn geheel overgaat naar de verkrijger, de vennootschap waaraan de vermogensbestanddelen worden toegedeeld. De procedure
...lees meer >

Gaswinning Groningerveld mocht (op dit niveau) doorgaan

4 augustus 2021|BESTUURSRECHT, VASTGOED|

Inleiding Hoewel de schadeafwikkeling bij bodembeweging in volle gang is, blijft de gaswinning uit het Groningerveld doorgaan. De minister van Economische Zaken en Klimaat stemde in met gaswinning - voor 8,1 miljard kubieke meter in 2020 en 2021. De Groninger Bodem Beweging en Groningers procedeerden hierover. Voor een eerder gasjaar ging de vaststelling over de kop. Kon de gaswinning voor 2020-2021 de toets doorstaan? Hieronder lees je kort waar deze zaak over ging,
...lees meer >

Verlenging van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd: van tijdelijke optie tot permanente mogelijkheid

15 juni 2021|HUREN, VERHUREN, WONEN|

In de krappe woningmarkt worden steeds meer pogingen gedaan om te zorgen voor meer betaalbare (huur)woningen. Meer flexibiliteit in huurovereenkomsten kan leiden tot een vergroting van de voorraad huurwoningen. De Wet doorstroming huurmarkt (van kracht per 1 juli 2016) heeft al meer flexibiliteit geboden. Met de invoering van die wet is het mogelijk om woningen tijdelijk te verhuren, zonder dat de huurder na het einde van de overeengekomen huurperiode huurbescherming geniet. Dit betekent
...lees meer >

  • Rogier Visser

Wat heeft de Zangeres Zonder Naam met contractuele medehuurders te maken?

7 juni 2021|HUREN, VERHUREN, WONEN|

Is het einde van de relatie ook einde huur en zo ja, voor wie? En wat is de positie van de verhuurder bij deze break up? Scheiden doet lijden is een oud gezegde en bezongen door de Zangeres zonder Naam. Tot het moment dat partijen uit elkaar gaan, zal doorgaans worden samengewoond. Als er geen koopwoning is, zal dat bijna altijd in een huurwoning zijn. Wettelijke medehuurders kunnen een beroep doen op de
...lees meer >

Algemene voorwaarden: handig in gebruik, mits goed gebruikt!

17 mei 2021|ONDERNEMEN|

Inleiding Algemene voorwaarden, veel bedrijven maken er dankbaar gebruik van. In één document kunnen alle belangrijke afspraken worden opgenomen waaronder zaken worden gedaan. Zo kunnen er betalingsafspraken worden opgenomen, er kan een eigendomsvoorbehoud worden bedongen en de mogelijkheid tot verrekening kan worden uitgebreid of beperkt. Op deze manier kan een ondernemer zijn schade aanzienlijk beperken, bijvoorbeeld in geval van faillissement van zijn of haar afnemer of leverancier. Het hanteren van algemene voorwaarden (hierna:
...lees meer >

Attentie, attentie; Thuiswerken is here to stay!

20 april 2021|ARBEIDSRECHT, ONDERNEMEN, THUISWERKEN|

Waar moet u als werkgever op letten om boetes en aansprakelijkheid te voorkomen? Het fenomeen “thuiswerken” is niet meer weg te denken. Vaak wordt thuiswerken nu gewoonweg gedoogd, maar nog niet goed geregeld. Echter, het thuiswerken is here to stay en het is tijd om hierover duidelijke afspraken te maken. Maar waar moet je als werkgever op letten? Heeft iedere werknemer recht op thuiswerken? Wat zijn de verplichtingen en wat  zijn de risico’s?
...lees meer >

  • Rogier Visser

De verzekeringsovereenkomst is verlengd, of toch niet? Opletten voor verzekerden en begunstigden van pensioenfonds Zorg en Welzijn.

18 maart 2021|PENSIOEN, PFZW, VERZEKERINGSRECHT|

Verzekering De directe aanleiding is het maximeren van het pensioengevend salaris. Deelnemers die te maken kregen met een achteruitgang in het partnerpensioen werd door een pensioenfonds de mogelijkheid geboden om een aanvullende verzekering af te sluiten. Deze verzekering betreft de ‘Regeling netto partnerpensioen’. Toen puntje bij paaltje kwam, weigerde het pensioenfonds het aanvullend partnerpensioen uit te keren. Wat gebeurde er Ten behoeve van de cliënt van CERTA is een verzekering afgesloten met naam
...lees meer >

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

16 maart 2021|ONDERNEMINGSRECHT, WBTR|

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli 2021 in werking. Inhoud WBTR De WBTR bevat wijzigingen van Boek 2 BW en heeft onder andere gevolgen voor het bestuur en toezicht van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Voor deze entiteiten wordt duidelijker in de wet opgenomen wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen zijn. De wet bevat in grote lijnen de volgende
...lees meer >

Groningse gaswinningsschade over een andere juridische boeg!

8 maart 2021|BESTUURSRECHT|

Meer duidelijkheid over de vergoeding van Groningse gaswinningsschade. De hoogste bestuursrechter (“ABRvS”) deed haar eerste tussenuitspraak over het schadevergoedingsbesluit van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (“IMG”). Inleiding Benadeelden kunnen de schadevergoeding ook via de bestuursrechtelijke weg verkrijgen. Bij een (gedeeltelijke) afwijzing moeten zij bezwaar maken en beroep instellen. In dit artikel lees je wat de ABRvS oordeelt over het berekeningsmodel dat het IMG hanteert, hoe het zogenoemde bewijsvermoeden werkt en waarom een gerechtelijke deskundige
...lees meer >

Persbericht – Barbara Veldmaat treedt toe als partner bij Certa Advocaten in Amsterdam per 1 maart 2021

3 maart 2021|CERTA NIEUWS|

Advocaat Barbara Veldmaat is per 1 maart 2021 toegetreden als partner bij Certa. Haar komst levert een bijdrage aan de verdere groei en ontwikkeling van de arbeidsrechtpraktijk van Certa. Barbara komt van het internationale advocatenkantoor CMS. Zij heeft ruim vijftien jaar ervaring in het arbeidsrecht. Barbara adviseert (internationale) ondernemingen en hun bestuurders op het gebied van outsourcing, reorganisaties, ontslagen, ondernemingsraadprocedures, arbeidsvoorwaarden, overgang van onderneming en tal van andere arbeidsrechtelijk gerelateerde vraagstukken. Ondernemingen, bestuurders,
...lees meer >

  • Rogier Visser

De WHOA: een nieuwe herstructureringsmogelijkheid en zeker van invloed op de huurrechtpraktijk!

15 februari 2021|CORONACRISIS, HERSTRUCTURERING, HUURRECHT|

Een huurovereenkomst kan als een molensteen om de nek van een huurder hangen. Door de coronacrisis is dit nog actueler geworden. De omzet valt weg, maar de kosten lopen door. Deze bijdrage gaat over de wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”), maar tegelijkertijd mag niet onvermeld blijven dat de kantonrechter te Den Haag als een van de eersten in een bodemprocedure (vonnisdatum is 27 januari 2021) heeft geoordeeld dat de lockdown een onvoorziene omstandigheid
...lees meer >

Afwijken van NOW-peildatum mogelijk bij calamiteiten

11 februari 2021|ARBEIDSRECHT, BESTUURSRECHT, NOW-REGELING|

Inleiding Baanbrekend nieuws op het gebied van de NOW-regeling. De Centrale Raad van Beroep (“CRvB”) deed de eerste uitspraak in hoger beroep over de NOW. De NOW is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus omzetverlies lijden. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en krijgen hiervoor een voorschot waarmee zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Het UWV confronteert werkgevers inmiddels met afwijzingen en terugvorderingen. In
...lees meer >

Brandt de Gemeente Amsterdam toch haar vingers aan AEB?

19 januari 2021|INSOLVENTIE|

In het FD van 8 december 2020 wordt gemeld: “Groen licht voor redding geplaagde afvalverwerker AEB”. Volgens het artikel gloort er eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor het noodlijdende afvalverwerkingsbedrijf AEB. De Gemeente Amsterdam is de reddende engel. De Europese Commissie moet nog toestemming verlenen waarbij AEB verzelfstandigd wordt. De keerzijde van de voorgelegde transactie is wel dat AEB mogelijk 100 miljoen euro misloopt bij de verkoop van haar deelneming
...lees meer >

Meer lucht bij terugbetaling NOW-subsidie en uw mogelijkheden bij terugvordering

19 december 2020|ARBEIDSRECHT, BESTUURSRECHT, NOW-REGELING|

Inleiding De NOW-regeling heeft als doel om getroffen werkgevers financieel te ondersteunen in de loonkosten. Inmiddels zijn we beland bij de derde tranche: “NOW 3.0”. Wat kunt u doen bij terugvordering van de NOW-subsidie door het UWV? Hieronder leest u kort uw juridische mogelijkheden om hiertegen op te komen. Verlenging aanvraagtermijn NOW 3.0 Vanaf 15 december 2020 geldt de harde lockdown. Hierdoor worden veel bedrijven geconfronteerd met sluiting en een verdere omzetverlies de
...lees meer >

Topman vervolgd, maar maatschappij betaalt de prijs

14 december 2020|ONDERNEMEN, TRUSTSECTOR|

Joris Struycken 14 december 2020, p. 24 Ralph Hamers Foto: EPA/ANP De beslissing van het Gerechtshof Den Haag om oud-ING-topman Ralph Hamers te laten vervolgen, zal vast goed vallen bij het grote publiek. Maar hiervoor gaat ook een hoge maatschappelijke prijs betaald worden. Zakelijke dienstverleners, zoals banken, zullen namelijk in een bureaucratische kramp schieten en diensten weigeren als er maar enige twijfel is, of als een dossier niet compleet is. Dat is nu al het
...lees meer >

Zonder onttrekkingsvergunning woningen onderverhuren leidt tot (gematigde) boetes

20 november 2020|HUREN, VERHUREN, WONEN|

Nu de rentes historisch laag staan, is het een populaire manier van beleggen: het investeren in vastgoed. Ook als pensioenbelegging. Daarbij zorgt het passieve inkomen uit verhuur aan toeristen en expats voor extra cashflow. Wat veel eigenaren niet weten is dat in bepaalde gevallen een vergunning vereist is voor het “onttrekken van een woning uit de woningvoorraad”. Ontbreekt deze vergunning? Dan leidt dit tot afschrikwekkende bestuurlijke boetes. Dat blijkt maar weer uit een
...lees meer >

Mijn huurder doet een beroep op het coronavirus. Kan dat zomaar?

25 september 2020|CORONACRISIS, HUREN, VERHUREN|

Het coronavirus houdt ons nog altijd in de greep. Ook de rechtspraak staat met betrekking tot dit punt niet stil. Veel huurders en verhuurders van bedrijfsruimten hebben inmiddels onderling afspraken gemaakt over de huurbetalingen in de coronatijd. Voor wie niet tot afspraken is gekomen, nog in onderhandeling is en/of voor wie de gevolgen van de crisis nu pas voelbaar zijn, kan de recente jurisprudentie handvatten bieden. Onvoorziene omstandighedenKantonrechters hebben al meerdere keren
...lees meer >

Persbericht –
vestiging Bussum

25 september 2020|CERTA NIEUWS|

CERTA advocaten biedt zijn dienstenbehalve in Amsterdam (en voorheen Almere), nu ook in Bussum en omstreken aan. Waarom deze uitbreiding? CERTA heeft inmiddels bewezen dat zijn moderne no-nonsense-aanpak ondernemers echt verder helpt. Juridische adviezen en procedures zijn voor ondernemers een noodzaak, meer niet. Ze willen verder. Het succes van deze aanpak en de bedrijvigheid van de ondernemers in de regio Midden-Nederland prikkelden CERTA’s groeiambitie. De vondst van een prachtig kantoor in Bussum
...lees meer >

Faillissement bouw- en aannemersbedrijf Hettebouw

1 september 2020|FAILLISSEMENT, ONDERNEMEN|

Bussum / Amsterdam   Bij vonnissen van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, van 11 en 13 augustus 2020 zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:   Hettebouw B.V. Hette Prefab B.V. Almere Hettebouw B.V. gevestigd te Marknesse in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. tot rechter-commissaris en mr. R. Meulenberg van Certa Advocaten B.V. tot curator.   Afkoelingsperiode Er is een afkoelingsperiode gelast voor de duur van 2 maanden. De afkoelingsperiode heeft
...lees meer >

  • Rogier Visser

Coronacrisis DEEL III: Het (niet) betalen van huur.

3 juni 2020|CORONACRISIS, HUREN, ONDERNEMEN, VERHUREN|

Ongetwijfeld is de zogenaamde noodverordening COVID-19 bekend. Daarin is onder andere bepaald dat het verboden is om eet- en drinkgelegenheden open te hebben. In de praktijk raakte deze regel – per 2 juni geldt er een ander regime - hoofdzakelijk cafés en restaurants. De meest recente ontwikkelingen in de rechtspraak laten zien dat het moeten sluiten van een horecagelegenheid in de relatie tussen de huurder en verhuurder een gebrek oplevert aan de zijde
...lees meer >

Aandeelhoudersvergaderingen tijdens de Coronacrisis

24 april 2020|CORONACRISIS, HUREN, VERHUREN, WONEN|

Het houden van aandeelhoudersvergaderingen strookt niet met de maatregelen die de Regering heeft genomen ter voorkoming van verspreiding van het Corona virus. Inmiddels is de noodwetgeving (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, Staatsblad 2020, 124, Kamerstukken 35434) in werking getreden om in dit probleem te voorzien. Noodwetgeving De noodwet maakt het mogelijk om tijdelijk tot 1 september 2020 een volledig virtuele (via elektronische middelen) te houden. Deze noodwet geldt met terugwerkende kracht tot
...lees meer >

Wat ondernemers moeten weten voor het maken van een noodplan

26 maart 2020|CORONACRISIS, ONDERNEMEN|

De gezondheidsmaatregelen zijn door de overheid aangescherpt en verlengd. Dat is een noodzakelijke stap, maar tegelijkertijd ook funest voor jouw onderneming. Wij hebben de mogelijke maatregelen voor ondernemers op een rij gezet. Zo kan er een noodplan worden opgesteld in deze coronacrisis.   Pakket aan steunmaatregelenDe overheid biedt een pakket aan steunmaatregelen om zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen. De maatregelen beogen dat bedrijven hun personeel kunnen behouden en doorbetalen, zelfstandigen gebruik kunnen
...lees meer >

  • Rogier Visser

Coronacrisis DEEL II: De juridische (on)mogelijkheden.

26 maart 2020|CORONACRISIS, HUREN, VERHUREN, WONEN|

Er is al opgemerkt dat de maatschappelijke gevolgen van het coronavirus op dit moment amper zijn te overzien. Het motto is “Let goed op elkaar en jezelf”. We houden je constant op de hoogte over de juridische gevolgen van deze vreemde tijd. Voor één van deze gevolgen is vandaag een oplossing bekend geworden. De huidige wettelijke regeling is dat een tijdelijk huurcontract alleen kan worden aangezegd (kennisgeving) dat de overeenkomst eindigt of worden
...lees meer >

  • Rogier Visser

Coronacrisis DEEL I: De juridische (on)mogelijkheden.

24 maart 2020|CORONACRISIS, HUREN, ONDERNEMEN, VERHUREN|

De enorme maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn op dit moment amper te overzien. Het motto is “Let goed op elkaar en jezelf”. Deze maatschappelijke impact heeft ook grote juridische gevolgen. Het motto hoeft daar niet anders te zijn: Partijen moeten goed op elkaar en zichzelf letten. Daarom zullen wij (ook nu) zo veel mogelijk juridisch overzicht bieden.   De (on)mogelijkheden volgens Certa:   Bij het niet nakomen van een afspraak bestaat niet
...lees meer >

Nieuwe Huisvestingsverordening Amsterdam

23 maart 2020|HUREN, VERHUREN, WONEN|

De woningvoorraad en de leefbaarheid in Amsterdam staan hoog op de agenda van de Amsterdamse gemeenteraad. Vorig jaar is een nieuwe huisvestingsverordening aangenomen. Wat betekent dit voor jou:De nieuwe regels moeten de woningvoorraad en de leefbaarheid in Amsterdam beter beschermen. Een ander doel is het beschermen van huurders. Onder meer voor (de exploitatie van) bed & breakfasts en kamerverhuur zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd: IN HET KORT: B&B-houders moeten een vergunningen voor het exploiteren
...lees meer >

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

20 maart 2020|CORONACRISIS, ONDERNEMEN|

Om ondernemers tegemoet te komen tijdens de Corona-crisis, komt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling: het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). Het NOW is bedoeld om werkgevers te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Alle werktijdverkortings-aanvragen vallen per direct onder de nieuwe NOW.
...lees meer >

Zijn alle contracten afdwingbaar onder Coronavirus? Over de MAC clausule in tijden van Covid-19

10 maart 2020|CORONACRISIS, ONDERNEMEN|

Hoewel de medische effecten van het Coronavirus wellicht vergelijkbaar zijn met die van een forse griepepidemie, zijn de maatschappelijke gevolgen enorm. De beurzen blijven maar kelderen, Italië zit bijna letterlijk op slot, onderwijs en sportwedstrijden worden in sommige landen vanuit huis gevolgd en de economische groei wordt voorlopig als gehalveerd ingeschat. Overmacht De vraag komt op of onder deze omstandigheden, afgesloten contracten onverkort afdwingbaar zijn. In Italië zal hier en daar een situatie
...lees meer >

  • Rogier Visser

Hebben huurders van woonboten nu huurbescherming?

1 februari 2020|HUREN, VERHUREN, WONEN|

Terwijl we dit schrijven kijken we naar een van de mooiste grachten van Amsterdam, de Keizersgracht. Vroeger vuilstort en riool, tegenwoordig Unesco-Werelderfgoed en geliefd bij toeristen. Maar de grachten dienen ook een ander doel: Wonen. Het gekke met woonboten is: Op veel grachten, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld op IJburg, zijn woonboten te vinden. Vanuit huurrechtelijk oogpunt is met deze woonboten iets geks aan de hand. Als zij gehuurd worden zijn wel de algemene huurregels van
...lees meer >

Ga naar de bovenkant