EVEN VOORSTELLEN
Werner Altenaar

Werner
Altenaar

ADVOCAAT / PARTNER
BESTUURSRECHT EN OMGEVINGSRECHT
PRAKTIJKGROEP
VASTGOED

Ondernemend • praktisch
maatschappelijk betrokken
voorvechter begrijpelijke taal
sportief • procestijger

“Voorkomen is beter dan genezen. Ik bied jou het Altenaar-alternatief om samen jouw doel te bereiken.”
Achtergrond:

Mijn juridische carrière begon ik in de rechtspraak. Daardoor weet ik hoe ik als advocaat een procedure bij de rechter moet aanvliegen. Mijn nevenactiviteiten zijn/waren algemeen bestuurslid D66 Amersfoort en bestuursvoorzitter bij Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 alsmede Stichting Jonge Balie Nederland. In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met duurzaamheid, astronomie, gamen en krachttraining. Verder is mijn DISC-profiel “avonturier” (rood-geel).

Ik kan je verder helpen met zaken die vallen onder:

Bestuursrecht gaat over besluiten van overheidsorganen met rechtsgevolgen voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over vergunningen, huisvesting, exploitatie, evenementen, terras en horeca.

Omgevingsrecht gaat over besluiten die betrekking hebben op de omgeving, zoals bij het realiseren van een bouwwerk. Voorbeelden zijn het bestemmingsplan / omgevingsplan en de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, gebruik, afwijken planologische regels en milieu.

Subsidies gaan over gelden van de overheid, doorgaans met een maatschappelijk doel. Een voorbeeld hiervan is de tegemoetkoming voor de loonkosten op grond van de NOW.

Handhaving gaat over een last/boete opgelegd door de overheid als gevolg van een overtreding. Dit kan bijvoorbeeld een dwangsom, bestuursdwang of bestuurlijke boete zijn met betrekking tot de omgeving, toezicht of ‘Wet arbeid vreemdelingen’.