OMGEVINGSWET

CERTA biedt jou expertise op het gebied van omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en handhaving.

Wat is de omgevingswet?

De Omgevingswet bevordert het evenwicht tussen het gebruik en de bescherming van de fysieke leefomgeving. Dat gaat verder dan alleen de ruimtelijke ordening. De Omgevingswet bundelt tientallen wetten over ruimtelijke projecten en stemt deze op elkaar af. Dit ziet op bouw, milieu, natuur en water evenals regelgeving over de ruimtelijke ordening. Initiatiefnemers krijgen meer ruimte voor eigen initiatieven en participatie van stakeholders speelt een rol. Ook voorziet de Omgevingswet in mogelijkheden voor lokaal maatwerk, wat leidt tot snellere en verbeterde besluitvorming. Het uiteindelijke doel van deze wet is het zorgen voor overzichtelijke en efficiënte regels en daarbij het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Wat betekent deze verandering voor jou?

De Omgevingswet biedt meer vrijheid voor ondernemers en versnelling van besluitvormingsprocessen en vermindering van onderzoekslasten voor overheidsorganen. Een voorbeeld is de vervanging van bestemmingsplannen door omgevingsplannen. Dit geeft meer flexibiliteit en bevordert organische gebiedsontwikkeling.

Omdat jij verder wilt, kun je bij ons terecht met juridische vragen over:

  • Duurzame gebiedsontwikkeling;
  • Omgevingsplannen;
  • Omgevingsvergunningen;
  • Onteigening;
  • Gedogen;
  • Nadeelcompensatie en planschade; en
  • Handhaving.

Onze aanpak

Jij ontvangt niet alleen onze expertise en proceservaring, maar vooraf onze begeleiding bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Bij grootschalige vastgoed- en infrastructuurprojecten kan de aanvraagprocedure al snel complex worden en kun je te maken krijgen met verschillende bestuurslagen en bezwaren van belanghebbenden. Wij staan vastgoedbedrijven, projectontwikkelaars, grondeigenaren, gemeenten, provincies, landelijke overheden en woningcorporaties bij.

Contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden en uitdagingen die de Omgevingswet biedt en op welke wijze jij hiermee het beste kunt omgaan? Of heb je behoefte aan deskundig juridisch advies? Neem dan gerust contact met ons op.

CERTA helpt je graag verder.

Werner Altenaar

Of stel je vraag direct aan:
Werner Altenaar

altenaar@certa.nl
06 1546 0684

Of stel je vraag direct aan:
Roza Morrison

morrison@certa.nl
06 2702 0983

Of stel je vraag direct aan:
Maxime Reus

reus@certa.nl
020 219 2542

Contact

FOR THOSE WHO

WANT PROGRESS