De WHOA is complex,
maar kansrijk voor
‘restructuring’.
We helpen je verder.

De WHOA is complex,
maar kansrijk voor
‘restructuring’.
We helpen je verder.

Dreigende faillissementen ombuigen door ‘restructuring’.
CERTA heeft met Boom juridische uitgevers
de wetsgeschiedenis bij de WHOA
helder onder elkaar gezet.

Dreigende faillissementen ombuigen
door ‘restructuring’. CERTA heeft met
Boom juridische uitgevers
de wetsgeschiedenis bij de WHOA
helder onder elkaar gezet.

STUUR MIJ HET BOEK >
IK WIL EEN AFSPRAAK MAKEN >
meer over RESTRUCTURING

Restructurering
van aandelen­kapitaal 

Onderdeel van een restructuring operatie kan goed zijn dat het eigen vermogen wordt versterkt door middel van een uitgifte van aandelen. De WHOA vergemakkelijkt der­gelijke transacties weliswaar, maar dan spelen wel weer alle vraagstukken die de WHOA losmaakt. Buiten de context van de WHOA, moet een goed uitgiftebesluit voldoen aan diverse eisen, zoals de onderbouwing van de financiele noodzaak, van de juistheid van de uitgiftekoers. Uitsluiting van voorkeursrecht of terzijde­stelling van eventuele veto-rechten is nodig maar juridisch kwetsbaar. Dergelijke veto-rechten kunnen voortvloeien uit statuten of een aandeelhoudersovereenkomst.
Partner Ondernemingsrecht Joris Struycken
adviseert met regelmaat vennootschappen
bij de herstructuring van hun aandelenkapitaal.

Medezeggen-
schapsrecht

Vaak moet voor diverse onderdelen van een herstructurering tevoren advies van de ondernemingsraad moet worden ingewonnen. Het is van belang dat dit zorgvuldig en voortvarend verloopt. Een ondernemingsraad moet vaak worden overtuigd van de validiteit en de levensvatbaarheid van de business case met betrekking tot de onderneming zoals die na de restructuring overblijft. De grenzen van de informatierechten van
de ondernemingsraad komen dan vaak aan de orde. Voorkomen moet worden dat de restructuring transactie bij de Ondernemings­kamer strandt. Tijmen Martens stond niet alleen ondernemingen maar ook ondernemingsraden bij.

Doorstart
onderneming

De doorstart van een onderneming
vanuit faillissement is al sinds jaar en dag onderdeel van de faillissementspraktijk.
Een doorstart kan op allerlei manieren worden ingericht. Van enkel koop van activa tot overname van personeel, contracten en huurlocaties. Certa-partners Cedric de Breet
en Ernst Paul Pandelitschka
waren al bij vele doorstarts betrokken.

Collectief
ontslag

Een herstructurering gaat zelden zonder dat er arbeidsplaatsen verloren gaan. In een WHOA-traject is geen schuldeiser zeker van behoud van zijn aanspraken,  behalve werknemers. Zij behouden hun rechten en aanspraken, ook als alle schuldeisers moeten inschikken. Maar behoud van alle arbeidsplaatsen is vaak onmogelijk en ook als een onderneming in financiële moeilijkheden zit, moet een dergelijk collectief ontslag netjes en voortvarend verlopen. Partner Arbeidsrecht Tijmen Martens begeleidde al vaak dergelijke trajecten en was geregeld betrokken bij het nood­zakelijke overleg met vakbonden.

Bestuurders-
­aansprakelijkheid

Als ondanks alle pogingen om het tij te keren, de onderneming toch failliet gaat, ligt het handelen van de directie voor het faillissement onder het vergrootglas. Met de wijsheid achteraf wordt over het handelen van het bestuur geoordeeld. Het ongelijk behandelen van crediteuren en winstuitkeringen komen met de kennis van het faillissement in een ander licht te staan. Certa Partner Seerp Gratama heeft als curator al vele malen situaties van bestuursaansprakelijkheid beoordeeld en aan de orde gesteld. Partner Joris Struycken adviseert geregeld directies van ondernemingen maar heeft als Raadsheer Plaatsvervanger bij het Gerechtshof al vele zaken van bestuursaansprakelijkheid beoordeeld. Certa helpt graag om aansprakelijkheid te voorkomen. 

Distressed M&A

kan zijn dat van een bedrijfsonderdeel afscheid wordt genomen. Dat is dan niet zomaar een M&A traject, maar een transactie waarin andere accenten relevant zijn. De verkoper wil geen risico lopen dat de overblijvende onder­neming in gevaar wordt gebracht door garantie-claims van koper en wil deal security; de transactie mag dus niet afhankelijk zijn van te veel onzekerheden. De koopprijs zal geregeld suboptimaal zijn omdat de verkoper niet in de positie zit om de beste prijs uit te onderhan­delen. Het komt dan aan op creatief
en slagvaardig handelen met oog voor de hoofdzaken. Partner Ondernemings­recht Joris Struycken begeleidde al zeer veel overnames waarvan vele vanuit een distressed situatie. 

Verhuur
bedrijfsruimte

Dezer dagen kunnen vele huurders van bedrijfsruimten de huur moeilijk opbrengen. Onze vastgoed en huurrecht partner Rogier Visser stond al vele huurder en verhuurders van commercieel vastgoed bij in de Coronacrisis in de vraag hoe zich op te stellen. Hudson Bay curator Ernst Paul Pandelitschka stelde paal en perk aan de aanspraken van verhuurders. Door hun bijzondere positie kunnen verhuurders onder een WHOA traject wel eens als aparte klasse schuldeiser worden aangemerkt. Kennis van het huurrecht is essentieel voor een restructuring traject waar commercieel vastgoed in is betrokken. 

Meer weten over
wat Restructuring
voor jou kan betekenen? 

Maak een afspraak

We nemen uiteraard een
gratis exemplaar voor je mee.