EVEN VOORSTELLEN
Seerp Gratama

Seerp
Gratama

INSOLVENTIE &
ONDERNEMINGSRECHT

hockey • allround
creatief • oplosser
muziek • filmspotter

“Het oplossen van juridische problemen zie ik als mijn taak en uitdaging. Altijd op zoek zijn naar de beste oplossing voor de klant. Want voor ieder probleem is wel een oplossing te bedenken.”
Achtergrond:

In 1990 ben ik begonnen als advocaat in Zwolle waar ik ben opgeleid in de algemene praktijk. Dat maakt mij een zeer all round georiënteerde advocaat. Gaande weg heb ik mij steeds meer toegelegd op de specialisaties ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Sinds 2007 ben ik partner bij CERTA. Ik ben lid van de specialistenverenigingen INSOLAD en VIA en daarnaast heb ik de specialistenopleiding gevolgd tot herstructureringsdeskundige in het kader van de WHOA.

Ik kan je verder helpen met zaken die vallen onder:

Algemeen ondernemingsrecht: Juridische issues die binnen bedrijven spelen, waaronder conflicten tussen aandeelhouders, overnames, besluitvorming binnen de vennootschap, (handels)contracten etc., waarbij het niet alleen gaat om het opstellen van contracten, maar ook eventuele geschillen over de nakoming daarvan.

Insolventierecht: Ik treed op als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances van betaling. Daarnaast adviseer ik vaak crediteuren of andere betrokkenen op dit gebied, bijvoorbeeld als het gaat om de uitwinning van zekerheden. Sinds 2021 is daarbij gekomen de advisering op het gebied van de WHOA.

Bestuurdersaansprakelijkheid: Zowel vanuit de verdedigende positie van de bestuurder (of commissaris of aandeelhouder) die aansprakelijk wordt gesteld als ook vanuit de positie van de crediteur die niet alleen betaling probeert te verkrijgen van zijn eigenlijke debiteur maar mogelijk ook verhaal wil nemen op de achterliggende partijen die hem mogelijk hebben benadeeld.

Incasso plus: Ik leid het incassoteam van CERTA dat zich bezighoudt met de incassopraktijk in brede zin. Daarbij kan dankzij de combinatie van incassojuristen en advocaten onder één dak het gehele traject worden doorlopen vanaf de minnelijke fase tot en met gerechtelijke procedures, beslagleggingen en verdere executie.