Als je niet binnen de wettelijke termijn bezwaar maakt of beroep instelt tegen een overheidsbesluit, is je bezwaar- of beroepschrift “niet-ontvankelijk”. Dit betekent dat dit niet inhoudelijk wordt behandeld. Maar er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waardoor de termijnoverschrijding niet aan jou is toe te rekenen. Er is dan sprake van een zogenoemde verschoonbare termijnoverschrijding. Tot nu toe werd een verschoonbare termijnoverschrijding niet snel aangenomen. Met de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) kunnen bestuursorganen en bestuursrechters per zaak meer maatwerk leveren bij de beoordeling of een termijnoverschrijding verschoonbaar is. Als gevolg van deze minder strikte benadering zal een te laat ingediend bezwaar- of beroepschrift vaker toch inhoudelijk worden behandeld.

Lees hier de hele uitspraak: uitspraak van het CBb van 30 januari 2024, ECLI:NL:CBB:2024:31.

Heb je vragen over bezwaar en beroep? Neem gerust contact op met Werner Altenaar of Roza Morrison.