DE WHOA

Het insolventie team van CERTA heeft ruime ervaring op het gebied van het faillissementsrecht, herstructurering en bedrijven in moeilijkheden. In dat kader hebben wij ook de nodige expertise over de WHOA.

De WHOA (wet homologatie onderhands akkoord) is een nieuwe wet die in 2021 is ingevoerd. Met deze wet is een aantal wijzigingen en aanvullingen aangebracht op de bestaande Faillissementswet.

De WHOA vormt een nieuwe tool voor herstructurering. Deze wet maakt het voor ondernemers mogelijk om een akkoord (schuldenregeling) aan te bieden aan hun crediteuren. Vervolgens kan aan de rechtbank worden gevraagd om dit akkoord te laten homologeren (vastleggen), zodat alle hierbij betrokken schuldeisers daaraan worden gebonden.

Het WHOA-akkoord biedt ruime mogelijkheden om rechten van schuldeisers in te perken en te wijzigen. Dit geldt niet alleen voor gewone (concurrente) schuldeisers, maar ook voor preferente crediteuren, zekerheidsgerechtigden en aandeelhouders. Aandeelhouders kunnen het aanbieden van een dergelijk akkoord niet verhinderen. Lopende overeenkomsten (denk bijvoorbeeld aan een veel te duur huurcontract) kunnen worden gewijzigd of zelfs door opzegging worden beëindigd. De WHOA geldt echter niet voor arbeidsovereenkomsten en rechten van werknemers.

De schuldeisers en aandeelhouders kunnen worden ingedeeld in verschillende klassen, al naar gelang hun positie en het aanbod dat hen wordt gedaan. In die verschillende klassen kan afzonderlijk worden gestemd over het akkoord. Als in tenminste 1 klasse een 2/3e meerderheid wordt gehaald, gerekend over het betrokken financiële belang van de crediteuren, dan kan het akkoord worden aangenomen.

De meest belangrijke eisen die worden gesteld aan het WHOA akkoord zijn dat schuldeisers door het akkoord niet slechter af mogen zijn dan in geval van een faillissement en dat zij niet mogen worden benadeeld door een afwijking van de wettelijke rangorde. Verder dient het akkoord te worden voorzien van alle informatie die de schuldeisers nodig hebben om het akkoord goed te kunnen beoordelen.

Gedurende het WHOA-traject kan een afkoelingsperiode worden ingesteld en kunnen gelegde beslagen worden opgeheven. Gelijktijdig ingediende verzoeken tot faillietverklaring of surseance van betaling worden geschorst. Ook biedt de WHOA de mogelijkheid van een liquidatie-akkoord als de bedrijfsactiviteiten (moeten) worden beëindigd. Op deze manier kan een faillissement worden voorkomen.

Kortom, met deze nieuwe procedure worden de mogelijkheden voor herstructurering in belangrijke mate verruimd.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de WHOA of op welke wijze jij je als crediteur hiertegen zou kunnen verzetten? Neem dan vooral contact met ons op.

CERTA helpt je graag verder.

Seerp Gratama

Of stel je vraag direct aan:
Seerp Gratama

gratama@certa.nl
06 5021 5298

Contact

FOR THOSE WHO

WANT PROGRESS