Verlenging van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd: van tijdelijke optie tot permanente mogelijkheid

In de krappe woningmarkt worden steeds meer pogingen gedaan om te zorgen voor meer
...lees meer >