Inleiding

De NOW-regeling heeft als doel om getroffen werkgevers financieel te ondersteunen in de loonkosten. Inmiddels zijn we beland bij de derde tranche: “NOW 3.0”. Wat kunt u doen bij terugvordering van de NOW-subsidie door het UWV? Hieronder leest u kort uw juridische mogelijkheden om hiertegen op te komen.

Verlenging aanvraagtermijn NOW 3.0

Vanaf 15 december 2020 geldt de harde lockdown. Hierdoor worden veel bedrijven geconfronteerd met sluiting en een verdere omzetverlies de komende periode. De kosten lopen echter wel door, waaronder de loonkosten voor het personeel. Het goede nieuws is dat de aanvraagtermijn voor NOW 3.0, een tegemoetkoming over de maanden oktober tot en met december 2020, is verlengd tot en met 27 december 2020.

Uitstel terugbetaling mogelijk

Voor veel bedrijven valt de omzetdaling tijdens de intelligente en gedeeltelijke lockdown relatief mee of is de loonsom gedaald. Daardoor moet ongeveer 60% van de ontvangers van NOW-subsidie 1.0 deze geheel of gedeeltelijk terugbetalen aan het UWV. De beschikking daarvoor valt vanaf Q4 2020 op de mat. Volgend jaar volgen de beschikkingen voor NOW 2.0 en 3.0.

De minister van sociale zaken en werkgelegenheid heeft bekend gemaakt dat een jaar uitstel van betaling kan worden gegeven. Op verzoek kan aan uw bedrijf zelfs een langere termijn worden gegund. Dit kan u ademruimte bieden bij tijdelijke liquiditeitskrapte. Maar wat als u het niet eens is met de terugbetaling van de NOW-subsidie?

Bezwaar

Wij kunnen namens uw bedrijf bezwaar maken tegen de afwijzing en terugvordering van de NOW-subsidie, indien deze onrechtmatig is. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij de hoorzitting van het UWV om uw bezwaar te bepleiten. Verder kunnen wij proberen om een schikking of betalingsregeling met het UWV tot stand te brengen.

Beroep

Wij kunnen namens uw bedrijf ook beroep instellen bij de rechtbank, indien het UWV u in het ongelijk stelt en de afwijzing/terugvordering overeind blijven. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij de mondelinge behandeling bij de rechtbank om uw zaak te bepleiten. Verder kunnen wij proberen om ook in deze fase een schikking of betalingsregeling tot stand te brengen.

Hoger beroep

Wij kunnen ook hoger beroep instellen, indien de rechtbank u in het ongelijk stelt. Ook kunnen wij uw bedrijf vertegenwoordigen bij de mondelinge behandeling bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om uw zaak te bepleiten.

Voorlopige voorziening

Wij kunnen ook een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Dit is een spoedprocedure. Hiermee krijgt uw bedrijf op korte termijn een voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter over de afwijzing en/of terugvordering van het UWV. Hiermee kunt u bereiken dat u de NOW-subsidie tijdelijk niet hoeft terug te betalen of juist een voorschot ontvangt.

Schadevergoeding

Wij kunnen schadevergoeding claimen, indien het terugbetalingsbesluit van het UWV onrechtmatig is. Hiervoor kunnen wij een verzoek indienen bij de rechtbank. Hiermee wordt u gecompenseerd voor de schade die uw bedrijf lijdt doordat het geen NOW-subsidie heeft ontvangen of ten onrechte moest terugbetalen.

Contact

Hebt u vragen over de NOW-subsidie of zoekt u bijstand in uw bezwaar- of beroepszaak tegen het UWV? Neemt u kosteloos en vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten. Wacht hiermee niet te lang: er gelden fatale termijnen voor bezwaar en beroep. Wij zijn er voor u, omdat u verder wilt!

Tijmen Martens
Partner/advocaat arbeidsrecht

Werner Altenaar
Advocaat bestuursrecht