EVEN VOORSTELLEN
Lisanne Hennink

Lisanne
Hennink

VASTGOEDRECHT

nieuwsgierig • assertief
standvastig • verantwoordelijk
ambitieus • praktisch

“Voor goede juridische bijstand is niet alleen inhoudelijke kennis noodzakelijk, maar ook vertrouwen dat de door jou ingeschakelde advocaat het best mogelijke voor jou uit de zaak haalt. Of het gaat om het (terug)krijgen van een goede verstandhouding met de andere partij of een procedure; jouw doel telt en daar gaan wij samen voor.”
Achtergrond:

Van jongs af aan wist ik al dat ik advocaat wilde worden. Tijdens mijn studie rechten aan de Universiteit Utrecht heb ik stage gelopen bij Certa Advocaten. Hier heb ik mijn passie voor het vastgoedrecht gevonden en ben ik uiteindelijk tot advocaat-medewerker doorgegroeid. In 2021 heb ik mijn Grotius Specialisatieopleiding Internationaal en Nationaal Contracteren afgerond. In mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig met uitjes organiseren, hockey, fitness, skiën en borrelen.

Ik kan je verder helpen met zaken die vallen onder:

Huurrecht:
De zaken die ik behandel hebben voornamelijk betrekking op geschillen tussen verhuurder en huurders bij bedrijfsruimte- of woonruimtehuurovereenkomsten. De geschillen kunnen onder andere gaan over gebreken, renovatie, indeplaatsstelling, onderhuur, hoofdverblijf, opzegging en ontbinding.

Contractenrecht:
Het kan hierbij gaan om juridisch advies bij het aangaan van een overeenkomst (beoordelen contract en algemene voorwaarden) als over geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten. Hierbij kan worden gedacht aan een partij die de overeenkomst bijvoorbeeld niet nakomt en de mogelijkheden die de andere partij heeft om zijn schade te verhalen.

Bouwrecht:
De bouwrechtzaken die ik behandel betreffen geschillen tussen de opdrachtgever en architect of aannemer. De geschillen zien bijvoorbeeld op het niet nakomen van afspraken uit een aannemingsovereenkomst.