EVEN VOORSTELLEN

Lisanne
Drenth

ADVOCAAT
INSOLVENTIERECHT

enthousiast • oplossingsgericht
creatief • empathisch
teamspeler • analytisch

“Heldere communicatie is het halve werk.”
Achtergrond:

Na het afronden van mijn studies Nederlands recht en Financiële economie in Nijmegen, ben ik mijn carrière in 2016 begonnen bij Holla Advocaten in ’s-Hertogenbosch. Daar heb ik mij voornamelijk gericht op de insolventie- en herstructureringspraktijk. Naast het werk als (medewerker van de) curator sta ik ook graag als advocaat partijen bij die bij een faillissement betrokken zijn. Denk daarbij aan gedupeerden, maar ook aan de bestuurders van een gefailleerde onderneming of kopers van de faillissementsboedel. Door een heldere en directe manier van communiceren, weten cliënten meteen wat ze aan me hebben. Ik ben oplossingsgericht en praktisch, wat bij mijn werk als curator goed van pas komt.

Ik kan je verder helpen met zaken die vallen onder:

Insolventierecht: Regelmatig word ik door de rechtbank Amsterdam benoemd tot curator. Ook werk ik als medewerker van de curator in grote en omvangrijke faillissementen van mijn kantoorgenoten, waarbij ik ook regelmatig als advocaat van de curator in de rechtszaal de belangen van de boedel behartig. Als advocaat adviseer ik verder bestuurders van vennootschappen die in zwaar weer verkeren of waarbij insolventie dreigt.

Financiering en zekerheden:  Het voeren van de onderhandelingen en het opstellen van stukken voor financieringen maken ook onderdeel uit van mijn werkzaamheden. Het is immers van groot belang dat de voorwaarden voor financieringen en de zekerheden die worden afgegeven, goed worden gedocumenteerd.