EVEN VOORSTELLEN
Ernst-Paul Pandelitschka

Ernst-Paul
Pandelitschka

INSOLVENTIERECHT

Niet lullen maar poetsen
gedreven • echt • sportief
betrouwbaar • scherp

“Een pragmatische en efficiënte advocaat”
Achtergrond:

Na mijn studie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, ben ik in 1993 begonnen bij een middelgroot kantoor in Brabant. Van meet af aan heb ik de focus gehad op ondernemingsrecht en insolventierecht. Sinds 2008 ben ik partner bij CERTA. Ook ben ik lid van de specialisatievereniging insolventierecht, Insolad. Ik heb een direct en eerlijk contact met al mijn cliënten, die weten dat ik snel reageer, pragmatisch handel en betrokken blijf bij de zaak totdat deze is afgewikkeld.

Ik kan je verder helpen met zaken die vallen onder:

Insolventierecht: Ik word regelmatig aangesteld als curator in grote en omvangrijke faillissementen, zoals bijvoorbeeld in het faillissement van Hudson’s Bay, waarbij 15 grote warenhuizen en 1500 personeelsleden waren betrokken. Ik adviseer als advocaat ook veel crediteuren en/of bestuurders in faillissementen en ook adviseer ik hen als een mogelijke insolventie dreigt.

ZekerhedenGeldverstrekkers en/of investeerders willen in ruil voor hun financiering vaak zekerheden verwerven, zodat hun financiële risico enigszins wordt geborgd. Ik help hen met het opstellen en adviseren over deze documentatie. Ook adviseer ik hoe deze zekerheden tijdig en goed kunnen worden uitgewonnen. Daarbij helpt het dat ik door mijn jarenlange ervaring ook weet hoe wederpartijen en/of mogelijk toekomstige curatoren in dit soort kwesties veelal handelen.

Algemeen ondernemingsrecht: Ik adviseer ondernemers over de uitleg van contracten en eventuele geschillen hierover en/of het opstellen van diverse contracten. Dat kan zijn op het gebied van een overname (een aandelentransactie of activa-passiva transactie), maar ook adviseer ik ondernemers bij (leveranciers-)contracten waar elke ondernemer dagelijks mee heeft te maken. Als een procedure onvermijdelijk is, trek ik alles uit de kast in de rechtszaal.