Om ondernemers tegemoet te komen tijdens de Corona-crisis, komt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling:
het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW).

Het NOW is bedoeld om werkgevers te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Alle werktijdverkortings-aanvragen vallen per direct onder de nieuwe NOW. De datum waarop je de NOW kunt aanvragen is nog niet bekend.

 

VIER PUNTEN:

 1. Tegemoetkoming van 90% van de loonsom
  gerelateerd aan verwacht omzetverlies;
 2. Dit geldt voor alle werknemers op de payroll,
  bepaalde en onbepaalde tijd,
  maar ook oproepkrachten (nul-uren, min/max etc.);
 3. Direct voorschot van 80% bij aanvraag om tegemoetkoming
  (achteraf is een correctie mogelijk als de loonsom is gedaald);
 4. Geldig vanaf 1 maart 2020 (vooralsnog tot 31 mei 2020);

VOORWAARDEN:

 • Verwacht omzetverlies van tenminste 20%;
 • Geen bedrijfseconomisch ontslag tijdens periode van tegemoetkoming;
 • 100% loondoorbetaling aan werknemers gedurende tegemoetkomingsperiode.
 • De tegemoetkoming die de werkgever ontvangt wordt niet in mindering gebracht op de (door de individuele werknemer) opgebouwde WW-rechten;
 • Deze regeling geldt voor de duur van drie maanden (ingaande per 1 maart jl.) en kan eventueel met nog eens drie maanden worden verlengd;
 • De voorwaarde dat werknemers daadwerkelijk (gedeeltelijk) moeten stoppen met werken is vervallen.

ZO VRAAG JE (STRAKS) DE NOW AAN:

 • Via je UWV-werkeversportaal;
 • Heb je al eerder een WTV ingediend, wordt deze nu behandeld als NOW;

Alle maatregelen zijn vers van de pers,
dus nog niet alles is uitgekristalliseerd en uitgewerkt.
Dit overzicht is op basis van wat er nu duidelijk is.


Heb je vragen over de NOW of andere arbeidszaken,
in deze hectische tijd, bel of mail
Tijmen Martens, specialist arbeidsrecht
06-46402848 / martens@certa.nl

Tijmen Martens