Er staat vandaag, woensdag 24 augustus 2022, een interessant artikel in NRC Handelsblad over de zogenaamde burgemeesterssluiting https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/23/na-een-ontploffing-voor-de-deur-moet-een-horecatent-vaak-ook-nog-sluiten-a4139698. Wat is er aan de hand? In de nacht van 9 op 10 augustus 2022 ontplofte aan de gevel van een horecagelegenheid in Amsterdam Oost een explosief. Een week later besloot de locoburgemeester het pand voor zes maanden te sluiten „vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde”.

Dubbel gestraft

Beschietingen of explosies leiden vaak tot een sluiting van het pand door de burgemeester. In het NRC wordt daarover geschreven dat het wringt: “de dader wordt voor zijn daad beloond en het slachtoffer wordt dubbel gestraft”. In het krantenartikel wordt niet ingegaan op een derde kant van de zaak, namelijk de civielrechtelijke.

Derde kant

Vaak zullen de panden waar het om gaat gehuurd zijn. Op het moment dat de burgemeester tot sluiting over gaat, kan de verhuurder op de voet van artikel 6:267 in combinatie met artikel 7:231 lid 2 BW de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden. Dat is op zich bijzonder omdat het huurrecht de huurder veel bescherming biedt. Ontbinding of opzegging van een huurovereenkomst kan doorgaans alleen met tussenkomst van de rechter. Bij een buitengerechtelijke ontbinding is dat niet zo. De rechter komt er aan te pas als de verhuurder, omdat er is ontbonden, de ontruiming van het gehuurde verlangt. Ten tweede is van belang dat tot ontbinding kan worden overgegaan voordat het burgemeestersbesluit onherroepelijk is. Hoewel sommige rechters twijfelen is de (huidige) lijn in de jurisprudentie dat het niet nodig is dat er geen rechtsmiddelen meer tegen het bevel open staan. De meeste discussie bij een buitengerechtelijke ontbinding is tot slot de vraag of de verhuurder van zijn bevoegdheid gebruik kon en mocht maken. De huurder kan daartegen tenminste drie standpunten in stelling brengen. Namelijk de evenredigheidstoets (o.a. neergelegd in artikel 8 EVRM) of dat de verhuurder misbruik van recht maakt door de ontbinding in te roepen of dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de verhuurder de huurovereenkomst ontbindt.

Vragen over een buitengerechtelijke ontbinding van een huurovereenkomst na een sluitingsbevel van de burgemeester? Neem contact met ons op. Omdat je verder wilt. Zie ook: https://certa.nl/voorkom-dat-de-burgemeester-jouw-bedrijfspand-jarenlang-sluit-en-je-vastzit-aan-de-huurder-bij-drugsproductie-welke-stappen-kan-je-als-beheerder-of-eigenaar-tegen-de-gemeente-en-huurder-ondernemen/

Rogier Visser
Advocaat aansprakelijkheids- en vastgoedrecht