De woningvoorraad en de leefbaarheid in Amsterdam staan hoog op de agenda van de Amsterdamse gemeenteraad.

Vorig jaar is een nieuwe huisvestingsverordening aangenomen. Wat betekent dit voor jou:
De nieuwe regels moeten de woningvoorraad en de leefbaarheid in Amsterdam beter beschermen. Een ander doel is het beschermen van huurders. Onder meer voor (de exploitatie van) bed & breakfasts en kamerverhuur zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd:


IN HET KORT:

  • B&B-houders moeten een vergunningen voor het exploiteren van hun B&B aanvragen;
  • B&B-houders die voor 1 januari 2019 melding van de exploitatie van hun B&B hebben gedaan, mogen nog zes jaar exploiteren onder de vóór 2020 geldende voorwaarden (mits zij een vergunning hebben).
  • Voor de omzetting van een zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige woonruimte gelden nieuwe (aangescherpte) regels. Vraag voor 1 april 2020 een vergunning aan op basis van de nu nog soepelere voorwaarden.

B&B
B&B-houders konden voorheen volstaan met een melding van de exploitatie aan de gemeente. Per 1 januari 2020 is dit veranderd. Woningeigenaren moeten nu een onttrekkingsvergunning aanvragen voordat zij hun woning als B&B mogen exploiteren. Ook geldt sinds 1 januari 2020 een quotum per wijk; B&B-houders hebben zich vóór 15 februari 2020 bij de gemeente moeten aanmelden. Omdat het aantal aanmeldingen (voor de deadline van 16 februari 2020) de quota niet overstijgt, vindt er geen loting plaats. Iedere B&B-houder die zich voor de deadline heeft aangemeld, kan een vergunning aanvragen. Een vergunning wordt voor acht jaar verleend.

B&B-houders die voor 1 januari 2019 een melding van de exploitatie van hun B&B bij de gemeente hebben gedaan, maar die nog niet aan de nieuwe regels voldoen mogen hun B&B nog zes jaar exploiteren op de vóór 2020 geldende voorwaarden (als zij een vergunning hebben). B&B-houders moeten bij huurpanden vanzelfsprekend (nog steeds) toestemming hebben van hun verhuurder.

Kamerverhuur
Een woningeigenaar die zijn zelfstandige woonruimte als onzelfstandige woonruimten (kamers) wil gaan verhuren is verplicht daarvoor een omzettingsvergunning aan te vragen. Deze verplichting geldt al jaren, maar wordt in de praktijk (lang) niet altijd nageleefd. In de Huisvestingsverordening 2020 heeft de gemeente Amsterdam de regels aangescherpt om zo de wildgroei aan kamerverhuur (zonder vergunning) aan te pakken. Nieuw is onder meer een quotum per wijk en per pand, geluidseisen voor een woning met vier of meer kamers en de eis dat iedere huurder een eigen huurcontract moet hebben (omdat huurders op deze manier met hun huurcontract naar de huurcommissie kunnen stappen). Verder geldt dat zich minimaal 3 huurders/bewoners moeten hebben ingeschreven op het adres. Tot 1 april 2020 kunnen woningeigenaren op basis van soepelere voorwaarden een vergunning aanvragen.

Schaarse vergunningen
De vergunningen voor B&B en voor kamerverhuur zijn schaars: er gelden quota en om te voorkomen dat over een aantal jaar niemand meer in aanmerking komt voor een vergunning, worden voor B&B slechts tijdelijke vergunningen afgegeven die gelden voor acht jaar. Voor kamerverhuur ligt dit anders. Tijdelijke vergunningen zijn daar niet mogelijk. Huurders hebben namelijk recht op huurbescherming en het huurcontract eindigt niet bij het eindigen van de vergunning.
Het is dus nog maar de vraag hoelang het duurt voordat verhuurders een vergunning kunnen aanvragen op het moment dat de quota zijn bereikt.

De nieuwe regels hebben niet alleen gevolgen voor verhuurders. Ook huurders zullen hierdoor worden geraakt. Voor verhuurders wordt het namelijk aantrekkelijker om zelfstandige woningen in de vrije sector te verhuren in plaats van het verhuren van kamers, waardoor het aanbod van kamers naar verwachting zal afnemen.

 

Heb je vragen over de gemeentelijke huisvestingsregels
of een andere vraag over huisvesting, mail of bel
Louise Strating.