Dan kan de curator een melding doen bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.