Als de rechter-commissaris toestemming heeft verleend, dan mag de curator u ontslaan.