Bussum / Amsterdam

Bij vonnissen van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, van 11 en 13 augustus 2020 zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:

Hettebouw B.V.

Hette Prefab B.V.

Almere Hettebouw B.V.

gevestigd te Marknesse in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. tot rechter-commissaris en mr. R. Meulenberg van Certa Advocaten B.V. tot curator.

Afkoelingsperiode

Er is een afkoelingsperiode gelast voor de duur van 2 maanden. De afkoelingsperiode heeft tot gevolg dat derden (waaronder bijvoorbeeld leveranciers) zich zonder toestemming van de curator geen goederen kunnen opeisen of weghalen die zich in de macht van gefailleerde bevinden. Indien dit wel gebeurt, is dat onrechtmatig en zal hier tegen worden opgetreden.

Gevolgen

Hoewel het faillissement voor vele betrokkenen uiteraard verstrekkende gevolgen heeft, is het de bedoeling van de curator om de bouwactiviteiten zo spoedig mogelijk te laten hervatten en voltooien. Hettebouw is als aannemer betrokken bij diverse (nieuw)bouwprojecten. Alles wordt erop gericht om er voor te zorgen dat de kopers en opdrachtgevers van Hettebouw zo spoedig mogelijkheid duidelijkheid en zekerheid krijgen over de wijze waarop de termijn waarbinnen de bouwwerkzaamheden kunnen worden voltooid. Dat geldt ook voor de betrokken onderaannemers en leveranciers.

Overname / doorstart

Er is door andere bouwbedrijven veel belangstelling getoond voor overname / doorstart van de bouwactiviteiten en personeel van Hettebouw. De komende periode zal er gesproken worden met deze overnamekandidaten. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die de onderneming en het personeelsbestand  (zo) volledig (mogelijk) overneemt en de lopende bouwprojecten kan en wil voltooien. De meeste kopers beschikken over een Woningborg garantie en zij worden geadviseerd om daarover contact op te nemen met Woningborg. De curator zal er naar streven om de kopers, opdrachtgevers en Woningborg de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voor hen relevante ontwikkelingen.

Contact

Voor reacties, vragen of het indienen van vorderingen kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: hettebouw@certa.nl.