ONZE OPINIESTUKKEN

  • werner

Newsflash: Miljoenennota 2024

20 september 2023|

Algemeen: Prinsjesdag is traditioneel de dag waarop het kabinet haar financiële plannen voor het komende jaar presenteert. Hoewel het huidige kabinet demissionair is, betekent dit niet dat er geen belangrijke wijzigingen op
...lees meer >

Bestuurdersaansprakelijkheid en matigingsgronden

25 augustus 2023|

In het algemeen zijn niet de bestuurders van een rechtspersoon aansprakelijk, maar de rechtspersoon zelf. Op deze hoofdregel zijn echter uitzonderingen. Zo kunnen bestuurders, in het geval van een faillissement van de
...lees meer >

De sportkantine: wel of geen huurbescherming?

6 juli 2023|

InleidingGemeentes en sportverenigingen hebben te maken met huur en verhuur van maatschappelijk vastgoed. Voor de huur van bedrijfsruimte bestaan twee verschillende huurregimes: middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. Hoe zit het met een sportkantine en
...lees meer >

  • Rogier Visser

CertAlert!

20 juni 2023|

Belangrijke uitspraak van de Hoge Raad Opzegging op grond van dringend eigen gebruik wegens sloop en nieuwbouw bij stedenbouwkundig, sociaaleconomisch en/of volkshuisvestelijk motief Essentie Voor de (corporatie)praktijk heeft de Hoge Raad op
...lees meer >

  • Rogier Visser

Huurrecht en arbeidsrecht zijn (juridisch) tweelingen

8 juni 2023|

Huurrecht en arbeidsrecht vertonen veel overeenkomsten. Dit wordt duidelijk wanneer de wetgever (op basis van publieke druk of rechterlijke uitspraken) bezig is met veranderingen. Flexibiliteit is de trend, maar nu wordt daarop
...lees meer >

Extra vereisten voor de turboliquidatie in de maak

16 februari 2023|

De Turboliquidatie voorziet op dit moment nog in een gemakkelijke manier om een vennootschap zonder baten en zonder of met schulden via enkele administratieve stappen te ontbinden. Het is daarmee een instrument
...lees meer >

ARBEIDSRECHTELIJKE ONTWIKKELINGEN IN 2023

11 januari 2023|

Aan het begin van een kalenderjaar moeten werkgevers zich voorbereiden op wijzigingen in de wet- en regelgeving voor hun personeelsbeleid in 2023.Flexwerk moet aan banden en een vast contract wordt de norm. De
...lees meer >

EMPLOYMENT LAW DEVELOPMENTS IN THE NETHERLANDS IN 2023

3 januari 2023|

At the start of a calendar year, employers have to prepare for changes in the laws and regulations affecting their personnel policies in 2023. Flex work must be limited and a permanent
...lees meer >

Op welke manieren kunt u uw bedrijf beëindigen?

29 november 2022|

Niet leuk om over na te denken, maar helaas soms noodzakelijk: u bent bestuurder van een onderneming en – om welke reden dan ook – blijkt het onmogelijk om de onderneming voort
...lees meer >

  • Rogier Visser

Relatie en Tucht

16 september 2022|

Een relatiebeding is vaak een onderdeel van een arbeidsovereenkomst. Een relatiebeding is de afspraak tussen werkgever en werknemer die de werknemer verbiedt om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te blijven voor
...lees meer >