ONZE OPINIESTUKKEN

Extra vereisten voor de turboliquidatie in de maak

16 februari 2023|

De Turboliquidatie voorziet op dit moment nog in een gemakkelijke manier om een vennootschap zonder baten en zonder of met schulden via enkele administratieve stappen te ontbinden. Het is daarmee een instrument
...lees meer >

ARBEIDSRECHTELIJKE ONTWIKKELINGEN IN 2023

11 januari 2023|

Aan het begin van een kalenderjaar moeten werkgevers zich voorbereiden op wijzigingen in de wet- en regelgeving voor hun personeelsbeleid in 2023.Flexwerk moet aan banden en een vast contract wordt de norm. De
...lees meer >

EMPLOYMENT LAW DEVELOPMENTS IN THE NETHERLANDS IN 2023

3 januari 2023|

At the start of a calendar year, employers have to prepare for changes in the laws and regulations affecting their personnel policies in 2023. Flex work must be limited and a permanent
...lees meer >

Op welke manieren kunt u uw bedrijf beëindigen?

29 november 2022|

Niet leuk om over na te denken, maar helaas soms noodzakelijk: u bent bestuurder van een onderneming en – om welke reden dan ook – blijkt het onmogelijk om de onderneming voort
...lees meer >

  • Rogier Visser

Relatie en Tucht

16 september 2022|

Een relatiebeding is vaak een onderdeel van een arbeidsovereenkomst. Een relatiebeding is de afspraak tussen werkgever en werknemer die de werknemer verbiedt om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te blijven voor
...lees meer >

Voorkom dat de burgemeester jouw bedrijfspand jarenlang sluit en je vastzit aan de huurder bij drugs(productie). Welke stappen kan je als beheerder of eigenaar tegen de gemeente en huurder ondernemen?

8 augustus 2022|

Inleiding Bij de vondst van drugs en/of andere verboden middelen dan wel goederen waarmee de drugs wordt vervaardigd mogen burgemeesters een bedrijfspand sluiten. Als vastgoedeigenaar word je geconfronteerd met een gesloten pand
...lees meer >

  • Rogier Visser

Huurbescherming voor huurders van ligplaatsen van woonboten

28 juli 2022|

Nederland is een waterland. Er wordt van oudsher al op het water gewoond. Met de huidige woningnood wordt wonen op het water meer en meer een populaire oplossing. Misschien speelt de klimaatverandering
...lees meer >

Let op: deze acties voor 1 augustus 2022!

6 juli 2022|

Vanaf 1 augustus 2022 treedt de Wet Implementatie EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in werking. De naam zegt het al: de richtlijn heeft als doel de inhoud van het werk vooraf transparanter
...lees meer >

  • Rogier Visser

Kritiek op arrest over schadevergoeding – Voordeelstoerekening?

4 juli 2022|

Wanprestatie is de dagelijkse term voor het tekortschieten in de nakoming van een verbintenis. De wanprestatie kan betrekking hebben op alle overeenkomsten die partijen met elkaar aangaan, bijvoorbeeld het niet nakomen van
...lees meer >

Ondernemen ná de coronapandemie: valkuilen en mogelijkheden

21 juni 2022|

Het aantal faillissementen is op dit moment historisch laag. Veel bedrijven hebben tijdens de coronapandemie staatssteun, huurkorting en/of belastinguitstel gekregen. Dit loopt de komende tijd af en de teveel ontvangen steun zal
...lees meer >

Certa Advocaten adviseert bij verkoop van IPT Technology

16 juni 2022|

Arendals Fossekompani, een Noorse investeringsmaatschappij in de groene energiesector, heeft alle aandelen in het Duitse IPT Technology GmbH overgenomen. Certa Advocaten heeft de Nederlandse verkoper intensief geadviseerd bij de verkoop van IPT
...lees meer >

Betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

31 mei 2022|

Per 2 augustus 2022 treedt de nieuwe Wet Betaald Ouderschapsverlof in werking. Het vernieuwde ouderschapsverlof brengt vragen met zich mee zoals: Hoe kun je betaald ouderschapsverlof aanvragen? Wat zijn de voorwaarden? En
...lees meer >

Pre-pack kan weer worden toegepast

2 mei 2022|

In faillissementen vinden nog al eens doorstarts plaats. De activa en activiteiten (in feite de onderneming) worden dan verkocht en voortgezet door een derde. Bij een faillissement is sprake van de uitzondering
...lees meer >

  • Rogier Visser

Schadevergoeding

18 maart 2022|

In schadevergoeding kan je niet wonen. Schadevergoeding helpt wél om nadeel weg te nemen. Het gerechtshof moet de vordering dan wel toewijzen. Dat gebeurt niet, omdat niet aan de stelplicht zou zijn
...lees meer >